Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna

Jedyny na rynku tak obszerny oraz atrakcyjny pod względem...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Sierpień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Artykuły Szkoła

 
Przegląd obiektów szkolnych

Przegląd obiektów szkolnych

20.08.2010
Artykuły
Zarządzanie
Zarządzanie
 
Zofia Rudzińska

Kończą się wakacje i już za chwilę uczniowie wrócą do szkół. Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora szkoły, który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), jest odpowiednie przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.
 

Chociaż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – nie wyznacza terminu dokonania przeglądu obiektów szkolnych pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, to jednak dyrektor powinien taki przegląd wykonać właśnie przed rozpoczęciem nowego roku

Fala w szkole

Przy wchodzeniu do społeczności uczniowskiej poddawani są oni przez starszych, specyficznie pojmowanej próbie, związanej wcale nie rzadko z pewnymi rytuałami, czy też swoistymi rodzajami obrzędu. czytaj więcej>>

szkolnego.

 

Podczas dokonywania przeglądu obiektów szkolnych należy zwrócić uwagę na:

 

Wejście na teren szkoły:

- przy drodze znaki ograniczenia prędkości lub znaki ostrzegawcze „uwaga szkoła”;
- barierka chroniąca uczniów przed wtargnięciem na jezdnię;
- tablica informująca o możliwości wejścia na teren szkoły;
- regulamin korzystania z urządzeń sportowych.
Teren szkoły:

- teren ogrodzony o równej nawierzchni;
- instalacja do odprowadzania wody deszczowej i ścieków;
- zabezpieczone studzienki kanalizacyjne;
- odpowiednie oświetlenie;
- drzewa w odpowiedni sposób pielęgnowane;
- dobry stan techniczny boisk i urządzeń sportowych.
Budynek: 

- elewacja budynku – ubytki i pęknięcia, elementy stwarzających zagrożenia oderwania się;

Czy to już wypalenie zawodowe?

Podczas rady pedagogicznej okazało się, że jeden z nauczycieli nie chce angażować się w przygotowania związane z obchodami święta szkoły.

czytaj więcej>>


- stolarka okienna i drzwiowa;
- pokrycie dachu – brak ubytków, zacieków;
- kominy;
- piwnice – suche (brak zacieków i plam);
- korytarz – swobodna przestrzeń komunikacyjna, osłonięte kaloryfery;
- schody – balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed zjeżdżaniem, przestrzenie między biegami schodów zabezpieczone;
- pomieszczenia, do których zabrania się wstępu uczniom i osobom niezatrudnionym – odpowiednie oznakowanie;
- budynek posiada: książkę obiektu budowlanego, protokół z okresowej kontroli corocznej stanu technicznego budynku (wykonany przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane), protokół z okresowej kontroli 5-letniej stanu technicznego budynku i jego otoczenia (wykonany przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane), protokoły kontroli obiektu w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich.
Sale lekcyjne:

- oświetlenie, wentylacja, i ogrzewanie;
- wyposażenie i sprzęt dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów, posiada odpowiednie atesty i certyfikaty;
- regulaminy pracowni – umieszczone w widocznych miejscach;
- apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, dostępne w: pokoju nauczycielskim, pracowniach, kuchni, sali gimnastycznej, świetlicy;
- substancje chemiczne – umieszczone w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji, informację o

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  czytaj więcej>>

ich niebezpieczeństwie i szkodliwości dla zdrowia; substancje niebezpieczne przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach przystosowanych do tego celu; substancje niebezpieczne posiadają kartę charakterystyk;
- uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części podręczników.
Obiekty sportowe:

- urządzenia sportowe – zapewniają bezpieczne z nich korzystanie;
- bramki, kosze zamocowane na stałe;
- okna i oświetlenie zabezpieczone przed rozbiciem;
- instrukcje korzystania ze sprzętu sportowego oraz regulamin sali gimnastycznej umieszczone w widocznym miejscu.
Łazienki: 

- urządzenia utrzymane w czystości, sprawne technicznie.
Kuchnia, stołówka:

- urządzenia sprawne technicznie;
- protokół z pomiarów ochrony przeciwpożarowej i rezystancji izolacji przewodów (raz w roku).
Instalacja wentylacyjna: 

- protokół corocznej kontroli przewodów kominowych.
Instalacja elektryczna: 

- główny wyłącznik prądu – swobodny dostęp;
- skrzynki bezpiecznikowe zamknięte i oznakowane;

Procedury kontroli wewnętrznej

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek wprowadzenia w jednostkach sektora publicznego systemu kontroli zarządczej. Jednak, aby kontrola zarządcza spełniła swoją rolę konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i finansowej w szkole. czytaj więcej>>


- tablice rozdzielcze prądu zabezpieczone;
- kontakty i inny osprzęt – sprawne;
- oprawy oświetleniowe nieuszkodzone;
- protokół z przeglądu i pomiarów (pomiar oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej) – raz na pięć lat;
- protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów (raz w roku w kuchni/stołówce).
Instalacja piorunochronna:

- protokół z przeglądu i pomiarów – badanie raz na 5 lat, przegląd raz w roku.
Instalacja gazowa:

- protokół corocznej kontroli okresowej przeglądu instalacji i urządzeń gazowych;
- zawór główny oznakowany znajduje się w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.
Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- główny zawór wody – dostępny;
- rury szczelne (brak zacieków i plam);
- studzienki kanalizacyjne – zabezpieczone.
Przygotowanie ppoż.:

- drogi ewakuacyjne oznakowane w sposób trwały i wyraźny;
- z instrukcją przeciwpożarową przygotowaną dla obiektu, zapoznali się wszyscy pracownicy;
- sprzęt ppoż. rozmieszczony zgodnie z instrukcją – sprawny; 
- plan ewakuacji szkoły umieszczony w widocznym miejscu, na każdej kondygnacji tak, aby był do niego ławy dostęp.

 

Zofia Rudzińska
wizytator Kuratorium Oświaty

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.).
 

 

Bezpieczeństwo w szkole

Artykuł pochodzi z publikacji "Bezpieczeństwo w szkole".

 

 


Wasza ocena: 4.2
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito