Newsletter

Nowości wydawnicze

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Artykuły

 
promocja szkoły
31.12.2010

Promocja szkoły – na czym to polega?

Choć przeciwstawimy się panującemu trendowi, aby wszystkie zjawiska tłumaczyć w kategoriach ekonomiczno-rynkowych, warto pamiętać, że szkoła nie jest firmą ani przedsiębiorstwem sensu stricte. Nawet jeśli posługujemy się metaforą biznesową, czyli postrzegamy szkołę jako instytucję usługową, starając się wykorzystywać do jej prowadzenia narzędzia zarządzania strategicznego, sens tej metafory jest ograniczony. Wynika to z faktu, że szkoła jest nie tylko organizacją i instytucją o cechach usługowych, ale także instytucją społeczną, układem relacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Promocja, która koncentruje się na wspomaganiu sprzedaży, jest wpisana w ciągłą walkę rynkową, nieustanny wyścig i licytowanie produktów, w rodzaju: „Moja pasta gwarantuje 5 oznak zdrowych zębów, moja 7, a moja aż 12!”. Sytuacja charakterystyczna dla środowiska biznesowego. Nie trzeba dodawać, że na dłuższą metę tego typu zabiegi są wyczerpujące i jałowe.

Promocję bardzo często utożsamia się z reklamą, stawiając pomiędzy jednym a drugim znak równości. Tymczasem promocja jest pojęciem dużo szerszym i obejmuje wiele różnych aktywności komunikacyjnych, począwszy od rozdawania gadżetów reklamowych po

Rodzice w szkole
Każdego roku resort edukacji przeznacza wiele milionów na dofinansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla kadry pedagogicznej. 
czytaj więcej>>

lobbing.

W marketingu pojęcie promocji jest używane jako synonim komunikacji. Słowo „komunikowanie” wywodzi się z łacińskiego communis znaczącego „wspólny”. Stąd komunikowanie oznacza dążenie do wspólnoty, łączności z kimś. Zauważmy, że promocja ze swojej natury polega na budowaniu więzi i relacji.

A zatem podstawowym celem promocji powinno być budowanie trwałych relacji. Promocja szkoły jest promocją poprzez relacje: wewnętrzne – z uczniami, z nauczycielami; zewnętrzne – z rodzicami, z przedstawicielami władz samorządowych, ze sponsorami, z mediami, ze wspólnotą lokalną. Krótko mówiąc, gra toczy się o nie o wizerunek, ale o mocną pozycję w szeroko pojętym środowisku lokalnym, instytucjonalnym, a obecnie także europejskim.

Marketing szkoły to marketing relacji z otoczeniem. Szkoła nie służy tylko uczniom, chociaż to oni są ostatecznie głównymi jej beneficjantami, lecz także całemu gronu interesariuszy: rodzicom, nauczycielom, środowisku lokalnemu (Fazlagić, 2003).

Wynika z tego, że promocja szkoły jest bardziej filozofią działania niż techniką sprzedaży, jest systemem działań strategicznych bezpośrednio powiązanych z wizją i misją placówki. Oczywiście nie znaczy to, że tradycyjnie wymieniane cele promocji, czyli:

 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • tworzenie więzi i pozytywnych odniesień emocjonalnych,
 • ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej,
 • eksponowanie odrębności szkoły
 • pozyskiwanie funduszy,
 • nawiązanie współpracy,


tracą na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – podejście relacyjne będzie zachęcać do ich pełnego eksploatowania i rozwijania. Chodzi jedynie o

Kontrola zarządcza w szkole
Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
czytaj więcej>>

to, aby uświadomić sobie, że są to wybrane (a więc jedne z wielu) aspekty promocji oraz, że nie są one celem same dla siebie. Co to oznacza dla szkoły w praktyce i jak wcielić w życie powyższe idee?

Po pierwsze – konieczność świadomego wykorzystania możliwości
Stworzenie planu działania ułatwi nam marketingowe postrzeganie szkoły jako instytucji usługowej, a zarazem społecznej. Szkoła jest czymś więcej niż tylko fabryką nauczania, jest żywym organizmem społecznym, który wchodzi w interakcję ze swoim otoczeniem. Wbrew obiegowym opiniom społeczna natura szkoły jest jej potencjałem marketingowym (i to nie tylko dlatego, że uczniów można traktować jak klientów).

Ćwiczenie
Zastanów się, jakie skojarzenia (hasła, kategorie, zadania, narzędzia i inne) zauważasz podczas marketingowego postrzegania szkoły, a jakie podczas rozumienia społecznego?

(Szkoła jako) instytucja usługowa: np. oferta, produkt, klient, zarządzanie, inne.
Jakie? ........................................................................................................  
   
(Szkoła jako) organizm społeczny: np. relacje, komunikacja, zespół, konflikt, inne.
Jakie? ........................................................................................................    
   
Warto rozważyć, jakie działania promocyjne można zorganizować, kiedy przyjmujemy perspektywę marketingową, a jakie dodatkowo, kiedy widzimy szkołę jako instytucję społeczną. Celem tego zadania jest uświadomienie sobie całego spektrum możliwości. Dobre działania promocyjne szkoły powinny uwzględniać oba wymiary.

Po drugie – zintegrowanie działań promocyjnych z wizją i misją szkoły
To oznacza  konieczność porzucenia myślenia o promocji szkoły jako realizacji doraźnych akcji promocyjnych. Potrzebne są działania długofalowe, czyli takie, które będą odzwierciedlać wizję naszej placówki i służyć wypełnianiu obranej misji.

Alternatywne kształcenie
Szkoły „alternatywne” wrastają w polską rzeczywistość oświatową. Najpopularniejsze są u nas szkoły pracujące według założeń R. Steinera i M. Montessori. Czym różnią się od szkół masowych? Jakie są ich założenia programowe oraz zasady organizacji?
czytaj więcej>>


 
Po trzecie – opracowanie strategii działań promocyjnych

Planując promocję szkoły, należy wziąć pod uwagę:

 • Szkołę – jako podmiot promocji:
  - Kim jesteśmy? Jakie są nasze słabe i mocne strony?
  - Jaka jest nasza pozycja na rynku w stosunku do konkurencji?
  - Jakie są nasze relacje z lokalną społecznością? Jakie działania dotychczas prowadziliśmy (pomoc charytatywna, imprezy integracyjne, jakikolwiek sposób zaangażowania)? Jakie są nasze relacje wewnętrzne?
  - Odbiorców działań – czy to będzie młodzież, rodzice, przedstawiciele władz?

 • Cel – co chcemy osiągnąć, czy promocja ma służyć:
  - informowaniu, zakomunikowaniu o jakiejś nowości,
  - przypominaniu, przekonywaniu,
  - rozwiązaniu jakiegoś problemu (np. tracenia kandydatów na rzecz konkurencji, złej reputacji),
  - podtrzymaniu kontaktu?

 • Tło (ang. background) działań promocyjnych:
  - Co wiemy o adresatach promocji?
  - Jakie działania promocyjne były do tej pory podejmowane wobec wybranej grupy odbiorów?
  - Jakie przyniosły efekty?
  - Jakie działania promocyjne podejmuje się obecnie?
 • Plan działania, czyli:
  - Jakimi kanałami komunikacyjnymi będziemy się posługiwać?
  - Jakiego rodzaju przekazem (treść, forma, układ, szata graficzna etc.)?

 • Harmonogram – ramy czasowe promocji i jej poszczególnych etapów
 • Budżet – jakie środki musimy wyasygnować?
 • Weryfikacja skuteczności – zdefiniowanie wskaźników efektywności promocji.Wasza ocena: 4.2
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito