W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Dla Administracji

 
21.10.2011

Wypadek ucznia – rola sekretariatu

Wypadek ucznia – rola sekretariatu

 

Wypadki dzieci w szkole zdarzają się niestety dość często, dlatego bardzo ważna jest znajomość procedur właściwego postępowania powypadkowego.

Za wypadek ucznia będziemy uważać każde nagłe zdarzenie, wywołane czynnikiem zewnętrznym, powodujące uraz lub śmierć, mające miejsce na terenie szkoły lub poza nią (wycieczka, zawody sportowe, olimpiady, inne wyjścia organizowane przez szkołę), w trakcie sprawowania opieki nad uczniem. Aby zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako wypadek, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie wymienione przesłanki.

 

Udziel pierwszej pomocy
Pierwszą najistotniejszą rzeczą, jaką należy zrobić po otrzymaniu wiadomości o wypadku, jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. W sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia itp.), odprowadź ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej, aby udzieliła pierwszej pomocy (lub wezwij pielęgniarkę na miejsce zdarzenia lub do sekretariatu). W razie nieobecności pielęgniarki udziel pierwszej pomocy. Pomocna w tym będzie instrukcja udzielania pomocy, która powinna być umieszczona w środku każdej apteczki (lub wywieszona przy niej).

 

Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

 • zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę;
 • zapewnij poszkodowanemu spokój i odsuń z otoczenia zbędne osoby;
 • zapewnij poszkodowanemu ciepłe okrycie;
 • nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo opatrzyć;
 • w przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatruciach i innych poważnych  urazach – bezwzględnie wezwij pogotowie ratunkowe;
 • do chwili przybycia lekarza nie przerywaj rozpoczętego sztucznego oddychania;
 • poszkodowanemu z utratą świadomości nie podawaj leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki);
 • w przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, bez koniecznej przyczyny nie zmieniaj pozycji poszkodowanego;
 • nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki.

Jeżeli stwierdzisz, że nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją, zawiadamiając kogoś z otoczenia, kto został przeszkolony z tego zakresu. Takie szkolenie powinien posiadać każdy nauczyciel, a w szczególności nauczyciel prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego.

 

Jeśli wypadek zdarzył się podczas lekcji, a nauczyciel prowadzący zajmuje się ofiarą wypadku – zorganizuj opiekę dla pozostałych uczniów w klasie. Dzieci nie mogą pozostawać bez opieki.

 

Dodatkowo informację z danymi osoby przeszkolonej z udzielania pierwszej pomocy powinniśmy odnaleźć w apteczce szkolnej (jeśli takiej informacji w apteczce nie ma, zanotuj to jako uchybienie niezbędne do uzupełniania w najbliższym czasie).

 

W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia zadbaj o to, by osoba przeszkolona w udzielaniu pomocy podjęła natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

 

Powiadom właściwe osoby
O każdym zdarzeniu niezwłocznie zawiadom dyrektora szkoły lub jego zastępcę. Przy lekkich zdarzeniach, gdy brak jest wyraźnych obrażeń (np. widoczne jest tylko lekkie zaczerwienienie czy zadrapanie), udziel poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy oraz powiadom jego rodziców lub opiekunów prawnych o zdarzeniu, a następnie ustal z nimi ewentualną potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w danym dniu.

 

Nie ignoruj jednak żadnego sygnału ucznia o złym samopoczuciu. Nigdy nie można mieć pewności, że z pozoru błahy uraz, któremu dziecko uległo w szkole, nie objawi swoich skutków w przyszłości. Skutki urazu mogą w późniejszym czasie okazać się o wiele poważniejsze, niż sądzono. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, czy mamy do czynienia z wypadkiem ucznia, czy tylko zdarzeniem potencjalnie wypadkowym, należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Postępowanie powypadkowe służy rozwiązaniu tych wątpliwości. W związku z tym koniecznie zawiadom o zdarzeniu pracownika służby bhp szkoły oraz społecznego inspektora pracy (albo, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwa obecność jednej z ww. osób, innego pracownika wyznaczonego przez dyrektora, przeszkolonego w zakresie bhp), którzy – jako tzw. zespół powypadkowy – będą mieli za zadanie dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia i ustalenie jego przyczyn i okoliczności.

 

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, należy także zawiadomić organ prowadzący szkołę i radę rodziców. A każdy wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy niezwłocznie zgłoś prokuratorowi i kuratorowi oświaty. Za wypadek śmiertelny uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek ciężki to taki, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, lub inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, albo trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Natomiast wypadek zbiorowy to wypadek, któremu podczas tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Zawiadom niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego, jeśli do wypadku doszło w wyniku zatrucia.

 

Zabezpiecz miejsce wypadku
Do czasu przybycia zespołu powypadkowego zabezpiecz miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych, szczególnie jeżeli miejsce wypadku dalej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Postaraj się również wykluczyć możliwość wprowadzenia zmian w usytuowaniu maszyn, urządzeń lub innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie możliwe odtworzenie okoliczności, przebiegu i ustalenie przyczyn.

 

Spróbuj zebrać jak najwięcej informacji o wypadku:

 • sporządź notatkę ze zdarzenia;
 • sporządź szkic miejsca wypadku lub fotografię za pomocą telefonu komórkowego;
 • spisz nazwiska uczniów lub pracowników, którzy byli świadkami wypadku, możesz też nagrać telefonem               komórkowym ich relacje na żywo;
 • wysłuchaj wyjaśnień poszkodowanego – jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
 • zbierz inne dowody dot. wypadku.

Twoja pomoc może się okazać nieoceniona i niezbędna przy prawidłowym i szybkim ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku. Niektóre ślady mogą zostać zatarte, a pewne fakty zapomniane do czasu przybycia na miejsce zespołu powypadkowego.

 

Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytego sprzętu postaraj się, aby natychmiast został zabezpieczony i wycofany z użytkowania w przyszłości.

 

Służ pomocą w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku
Gdy zespół powypadkowy przybył już na miejsce zdarzenia, przekaż wszystkie informacje i materiały, które udało ci się zgromadzić w sprawie zdarzenia. Także twoje zeznania mogą stanowić istotną część protokołu powypadkowego.

 

Zawiadom o sporządzonym protokole odpowiednie osoby
Gdy zespół powypadkowy sporządzi protokół powypadkowy (co powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zdarzenia), pamiętaj o:

 • konieczności zatwierdzenia i podpisania protokołu przez dyrektora;
 • przekazaniu rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego ucznia jednego egzemplarza protokołu wraz z załącznikami;
 • pozostawieniu drugiego kompletu dokumentacji powypadkowej w aktach szkoły (na 10 lat);
 • przekazaniu kopi protokołu powypadkowego organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty (na ich wniosek).

Wzór protokołu powypadkowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Poinformuj rodziców o przysługujących im prawach i możliwości złożenia w ciągu siedmiu dni zastrzeżeń do protokołu powypadkowego.

 

Zadbaj o rzetelny rejestr wypadków uczniów
Na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych każda szkoła jest obowiązana prowadzić rejestr wypadków uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


Dr Anna Oleszak - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU 2009 nr 105 poz. 870).

 

Artykuł pochodzi z październikowego numeru publikacji "Sekretariat Szkoły".

 

Prenumeratorzy "Sekretariatu Szkoły" mają dostęp do strony z niezbędnymi przy wypadku ucznia dokumentami.

 

CZYTAJ TEŻ:

Kary porządkowe dla dyrektora szkoły

Oszczędzanie wody i energii w szkole – porady

Młodzież w sieci – objawy uzależnienia od internetu
 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.7
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito