W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Dla Administracji

 
18.01.2012

Zbiorcze świadectwo pracy

Zbiorcze świadectwo pracy

 

W myśl nowych przepisów ustawy Kodeks pracy, dotyczących wydawania świadectw pracy i ich treści, pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie kilku terminowych umów o pracę, a więc umów na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo lub na czas wykonywania określonej pracy, powinien otrzymać zbiorcze świadectwo pracy – art. 97 § 11 KP. 

 

Zbiorcze świadectwo pracy będzie obejmować zakończone okresy zatrudnienia na podstawie kilku umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Jeżeli natomiast w chwili upływu tych 24 miesięcy umowa terminowa trwa nadal, pracodawca będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy dopiero po jej zakończeniu – art. 97 § 12 KP.

 

Terminy te obligują pracodawcę do ich przestrzegania, jednakże świadectwo pracy może zostać wydane wcześniej, wtedy gdy pracownik żąda jego wydania. Pracodawca wyda wówczas odrębne świadectwo pracy obejmujące każdą umowę z osobna lub zbiorcze świadectwo za łączne okresy zatrudnienia na podstawie wymienionych umów terminowych, przypadające przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97 § 13 Kodeksu pracy pracodawca wydaje takie świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

 

Przepisy dotyczące wydawania zbiorczych świadectw pracy nie dotyczą umów na czas nieokreślony, zbiorcze świadectwo pracy nie może więc objąć umowy bezterminowej. W trakcie obowiązywania umowy na czas nieokreślony można przeoczyć upływ 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy na okres próbny, przewidziany na wydanie świadectwa pracy, co stanowi naruszenie praw pracowniczych. Aby tego uniknąć, niektórzy proponują wydać pracownikowi świadectwo pracy od razu po umowie na okres próbny.

 

Pamiętaj!
Przepisy dotyczące wystawiania świadectw pracy obowiązujące od dnia 21 marca 2011 r. nie zakazują wystawiania świadectw pracy po zakończeniu każdej z umów terminowych objętych tymi przepisami.

 

Obecnie, gdy pracownik kontynuuje pracę na podstawie kolejnych umów czasowych, świadectwo pracy należy wydać:

 • po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej (w razie zawierania kolejnych takich umów),
 • w dniu rozwiązania stosunku pracy – jeżeli pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony lub jeśli umowa terminowa zawarta przed upływem 24-miesięcznego terminu ma ulec rozwiązaniu po upływie tego 24-miesięcznego terminu,
 • w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku pracownika – gdy pracownik żąda wydania świadectwa pracy za zakończony okres pracy na podstawie umowy na czas określony.

Nowe przepisy wskazują także zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony, jeśli wcześniej – przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej umowy – pracodawca wydał już na żądanie pracownika świadectwo za okres pracy na podstawie jednej z wymienionych umów. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek umieścić w zbiorczym dokumencie informację o tym, że wydał już świadectwo za wskazany okres na podstawie art. 97 § 13 KP.

 

W myśl art. 97 § 1 KP w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy.

 

W dokumencie świadectwa pracy wskazuje:

 • okres zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy,
 • zajmowane przez pracownika stanowisko pracy,
 • tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy,
 • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, bezpłatnego,
 • ilość dni, za które pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe,
 • informację, czy zastosowano wobec pracownika skrócony okres wypowiedzenia,
 • okresy nieskładkowe.

Wymieniając te informacje, pracodawca wpisuje jedne z nich za cały okres zatrudnienia (wykorzystanie urlopu bezpłatnego i wychowawczego czy pracę w warunkach szczególnych), inne z roku kalendarzowego, w którym ustaje stosunek pracy (np.: wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, wypłata wynagrodzenia chorobowego, wykorzystanie dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 – art. 188 KP.).

   

  Ważne!
  W ust. 1 świadectwa pracy pracodawca wykazuje okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 KP.

 

Jeżeli więc pracownik w trakcie zatrudnienia u pracodawcy wykonywał pracę na różnych stanowiskach, to w świadectwie pracy należy wskazać kolejno wszystkie te stanowiska lub rodzaje prac, które pracownik wykonywał. Niezbędne jest również zaznaczenie, w jakim okresie, które stanowisko pracownik zajmował lub jaki rodzaj pracy wykonywał. Będzie to ważna i przydatna informacja dla kolejnego pracodawcy, bo dotycząca doświadczenia pracownika.

 

Marta Romanowska - prawniczka, specjalizuje się w prawie oświatowym

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282, ze zm.).

 

Artykuł pochodzi ze styczniowego numeru publikacji "Sekretariat Szkoły".  

 

POLECAMY:

Nadzór pedagogiczny w gimnazjum

Konkurs „Nasz projekt eTwinning”

Organizacja lekcji etyki

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito