W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Dla Administracji

 
02.06.2011

Nowe zasady obowiązujące przy wydawaniu świadectw pracy

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora związanych z zakończeniem stosunku pracy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Nie ma przy tym znaczenia czy pracownik rozliczył się ze zobowiązań ciążących na nim wobec pracodawcy, czy też nie. Do 20 marca 2011 r., w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy dyrektor miał obowiązek, niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady było zakończenie umowy terminowej (np. umowy na okres próbny lub czas określony), po której bezpośrednio zawierana była kolejna umowa o pracę. W tym przypadku pracodawca nie musiał wydawać świadectwa za okres objęty umową terminową (chyba, że dzień przed jej zakończeniem, pracownik zgłosił takie żądanie), w zamian, za co uwzględniał go w świadectwie zbiorowym – wydawanym na koniec obowiązywania ostatniej z umów bezpośrednio po sobie następujących.

Umowa terminowa
Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące terminu wydawania świadectw pracy. Dotyczą one jednak tylko tych umów, które zostały zawarte nie wcześniej niż w dniu wejścia tych przepisów, czyli od 21 marca br.
Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie jednej z następujących umów terminowych:
– umowy o pracę na okres próbny,
– umowy o pracę na czas określony,
– umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Zatem, zgodnie z powyższym, jeśli pracodawca i pracownik kontynuują stosunek pracy na podstawie kolejnej umowy okresowej, pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy za okres zatrudnienia objęty zakończoną dotychczas umową o pracę, jeśli

Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?
Jak potraktować wypadek jakiemu uległ nauczyciel wychodzący z pracy, który doznał złamania nogi tuż za schodami, ale jeszcze na terenie ogrodzonym i szkolnym? Czy można go zakwalifikować jako wypadek w pracy?  czytaj więcej>>

ma zamiar zawrzeć z pracownikiem kolejną okresową umowę o pracę. Obowiązek taki powstaje dopiero po upływie 24 miesięcy licząc od momentu zawarcia pierwszej z takich umów i dotyczy jedynie okresów zatrudnienia w ramach zakończonych umów o pracę. Świadectwo pracy obejmujące kolejną terminową umowę o pracę, która rozpoczęła się przed upływem 24 miesięcy, o których mowa powyżej, ale wraz z upływem tego czasu nie jest zakończonym okresem zatrudnienia (jej końcowy termin przypada po upływie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia pierwszej umowy), wydawane jest w dniu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

Przykład:
Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po tym okresie podpisał z tym samym pracodawcą kolejną umowę – tym razem na czas określony od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz następnie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracodawca nie ma obowiązku wydawać pracownikowi świadectwa pracy w związku z zakończeniem pierwszej i drugiej umowy – wraz z upływem okresów, na które zostały zawarte. Musi je jednak wydać nie później niż 1 kwietnia 2013 r. Wówczas upłynie termin 24 miesięcy, licząc od daty zawarcia pierwszej umowy o pracę. Pracodawca wydając świadectwo pracy musi w nim zawrzeć dane dotyczące zarówno pierwszej jak i drugiej umowy. Trzecia z umów – ponieważ rozpoczęła się przed upływem 24 miesięcy, a w chwili upływu pozostałych nadal trwała – świadectwo dotyczące tej umowy pracodawca będzie zobowiązany wystawić w dniu zakończenia tej umowy. 

Powyższy porządek wydawania świadectw pracy w przypadku zawierania kolejnych umów terminowych nie oznacza jednak, że pracownik przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich, nie może uzyskać świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia. Może, bowiem w okresie owych 24 miesięcy, złożyć żądanie wydania świadectwa za wcześniej zakończony okres zatrudnienia. W takim przypadku, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi wskazane świadectwo w okresie 7 dni od daty złożenia żądania.

Przykład:

Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po tym okresie podpisał z tym samym pracodawcą

Normy bezpieczeństwa dla urządzeń rekreacyjnych i sportowych
Przy zakupie urządzeń rekreacyjno-sportowych lub sprzętu sportowego dla szkół i innych placówek edukacyjnych należy żądać od dostawcy certyfikatu zgodności na dany wyrób lub grupę wyrobów. czytaj więcej>>

kolejną umowę – tym razem na czas określony od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Pracodawca miał zamiar wydać pracownikowi świadectwo pracy za okres zatrudnienia na podstawie pierwszej z umów dopiero w dniu 1 kwietnia 2013 r. Pracownik złożył jednak w dniu 21 lipca 2013 r. żądanie wydania świadectwa za pierwszy okres pracy - pracodawca musi zatem wydać świadectwo nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania pracownika.

Umowa na  czas nieokreślony
Wyżej przedstawione regulacje dotyczą jedynie terminowych umów o pracę. W przypadku, gdy po umowie terminowej (lub kilku takich umowach) zawierana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, świadectwo pracy za poprzednie okresy zatrudnienia, nawet jeśli nie minął jeszcze okres 24 miesięcy licząc od zawarcia pierwszej z nich, musi być wydane w dniu rozwiązania ostatniej umowy terminowej.

Przykład:
Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po tym okresie podpisał z tym samym pracodawcą kolejną umowę – tym razem na czas określony od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. oraz następnie od 1 stycznia 2012 r. – umowę na czas nieokreślony. Kończąc umowę na okres próbny i zawierając umowę na czas określony pracodawca nie musiał wydawać pracownikowi świadectwa pracy – miał bowiem czas do 1 kwietnia 2013 r. (24 miesiące). W chwili jednak, gdy uległa zakończeniu umowa na czas określony – 31 grudnia 2011 r. powstał obowiązek wydania świadectwa za okres trwania zarówno umowy o pracę na okres próbny jak i na czas określony – kolejna umowa nie jest bowiem umową terminową, lecz umową na czas nieokreślony.

 

Monika Wacikowska
Specjalista prawa pracy

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: DzU 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.).


Więcej informacji nt. świadectw pracy znajdą Państwo w publikacji „Monitor Administracyjno-Gospodarczy”

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito