W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Dla Administracji

 
23.08.2011

Zakres obowiązków sekretarza szkoły

Zakres obowiązków sekretarza...

Aby ustalić status prawny stanowiska sekretarz szkoły, należy się odnieść do regulacji zawartych w ustawie o systemie oświaty. Z ustawy wynika, że pracownikami samorządowymi są wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na stanowiskach niepedagogicznych, czyli na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą administracją i obsługą szkoły. Wśród tych pracowników ważną funkcję sprawuje sekretarz szkoły, którego zakres czynności jest związany z obsługą szkoły.

 

Ustawa o pracownikach samorządowych określa trzy różne podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi – mogą być oni zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz umowy o pracę. Na podstawie wyboru są zatrudniani:

 •  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi;
 •  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi;
 •  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 •  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi.

Na podstawie powołania zatrudnia się: zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa. Z pozostałymi pracownikami samorządowymi, w tym również z sekretarzem szkoły, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

 •  urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 •  doradców i asystentów;
 •  pomocniczych i obsługi.

Rozróżnienie to ma istotne znaczenie – od zakwalifikowania danego stanowiska pracy do jednej z wymienionych wyżej kategorii zależy sposób nawiązywania stosunku pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych wymaga bowiem, aby pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych zatrudniać w drodze konkursu. O tym, że w przypadku zatrudniania sekretarza szkoły konkurs nie jest wymagany, przesądzają regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tabelą H (pracownicy zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych) V (jednostki działające w zakresie oświaty) stanowisko sekretarza szkoły zostało zaliczone do stanowisk pomocniczych i obsługi, co oznacza, że dyrektor szkoły może zatrudnić sekretarza szkoły bez konieczności przeprowadzenia konkursu.

 

Przy zatrudnianiu sekretarza szkoły znajdzie zastosowanie art. 94 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Przepis ten odczytywać można w powiązaniu z treścią art. 29 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, zakres zadań pracownika jest bowiem wyznaczony rodzajem pracy, który każdy pracodawca musi określić w umowie o pracę.

 

Przykładowo do obowiązków sekretarza szkoły można zaliczyć:

 •  przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;
 •  rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
 •  przepisywanie korespondencji;
 •  wysyłanie korespondencji;
 •  wystawianie pracownikom odpowiednich legitymacji;
 •  wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;
 •  prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych;
 •  zamawianie druków szkolnych,
 •  pełnienie obowiązków kasjera szkoły;
 •  zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
 •  prowadzenie archiwum;
 •  obsługa interesantów, udzielanie informacji;
 •  sporządzanie sprawozdawczości;
 •  opracowywanie sprawozdań GUS dotyczących pracowników szkoły;
 •  organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 •  kierowanie zespołem pracowników obsługi;
 •  prowadzenie dokumentacji szkoły;
 •  przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych;
 •  kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;
 •  ochrona danych osobowych pracowników szkoły i uczniów;
 •  prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności) oraz ewidencji urlopów i zwolnień;
 •  prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne;
 •  prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowywanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami oraz zakładową organizacją związkową i przedstawianie planu urlopów dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;
 •  prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;
 •  prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

Jak wynika z powyższego przykładowego wykazu obowiązków sekretarza szkoły, istotna część jego zadań jest związana z szeroko rozumianą obsługą dokumentów szkolnych i szkolnej korespondencji. Z tego też względu od osoby zajmującej stanowisko sekretarza wymagać się będzie doskonałej wiedzy na temat obowiązującej w szkole instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

Michał Łyszczarz-współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty oraz autor publikacji z zakresu prawa oświatowego

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU 2008 nr 223, poz. 1458 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU 2009 nr 50, poz. 398 ze zm.); Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.).


Miesiecznik "Sekretariat Szkoly" już w sprzedaży. Zamów nowe czasopismo dla sekretarzy szkół!

 

POLECAMY:

Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?

Czy pani wie, do czego on jest zdolny? Jak odkrywać i rozwijać mocne strony uczniów

Młodzież w sieci – objawy uzależnienia od internetu

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito