Dla Dyrektorów

 
04.07.2017

Zasady planowania nadzoru pedagogicznego w okresie zmian

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w swojej istocie zakłada poprawę efektywności systemu oświaty poprzez ukierunkowanie wszelkich czynności z nim związanych na działania mające na celu ocenę jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jak go planować, aby spełnić te założenia?
Wasza ocena: 5.0
więcej
04.07.2017

Prawo autorskie w szkolnej praktyce

Jednostki oświatowe w porównaniu do ogółu użytkowników są uprzywilejowane, jeśli chodzi o nieodpłatne korzystanie z cudzych utworów. Nie mają jednak w tym zakresie pełnej swobody i również muszą szanować prawa twórców.
Wasza ocena: 5.0
więcej
04.07.2017

Reforma edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach

Trzonem reformy edukacji jest przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz likwidacja gimnazjów. Jak będzie przebiegał ten proces? Warto przeanalizować go krok po kroku.
Wasza ocena: 5.0
więcej
04.07.2017

Trzylatki w przedszkolach prywatnych

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 35) daje prawo każdemu trzylatkowi do edukacji przedszkolnej od września 2017 r.
Wasza ocena: 5.0
więcej
04.07.2017

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Czynności dyrektora przedszkola związane z awansem zawodowym nauczycieli przed zakończeniem roku szkolnego obejmują w szczególności: przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dokonanie oceny dorobku zawodowego... Co warto wiedzieć?
Wasza ocena: 5.0
więcej
04.07.2017

Rada pedagogiczna podsumowująca, w jaki sposób niestandardowo podejść do tematu?

Podsumowanie pracy przedszkola odbywa się zwykle w czerwcu, chociaż dyrektor ma czas do końca roku szkolnego na przekazanie wyników i wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
Wasza ocena: 5.0
więcej
1 poprzednia 2 poprzednia 3 poprzednia 4 poprzednia 5 poprzednia 6 poprzednia 7 poprzednia 8 poprzednia 9  następna  43
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito