W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
17.06.2010

Kwalifikacje nauczycieli i dyrektora przedszkola niepublicznego

Artykuł pochodzi z publikacji "Monitorze Prawnym Dyrektora"


Większość pozostałych zapisów ustawowych dotyczy przede wszystkim placówek publicznych.

 

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę. Zgłoszenie do ewidencji musi zawierać: określenie organu prowadzącego, typ przedszkola, datę rozpoczęcia działalności, miejsce prowadzenia przedszkola i warunki funkcjonowania, statut placówki, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przedszkola.

 

Kwalifikacje nauczyciela przedszkola

Kwalifikacje nauczyciela przedszkola są dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji

 

Z kolejnej ustawy – Karty Nauczyciela – wynika, że nauczyciele przedszkoli niepublicznych są objęci zapisami Karty tylko w części, w tym zapisami określającymi kwalifikacje nauczycieli.


Kwalifikacje nauczycieli przedszkoli niepublicznych


Stanowisko nauczyciela w przedszkolu niepublicznym może zajmować osoba, która:
• posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje
pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;  

Ocena pracy dyrektora przedszkola

Od 22 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe zasady przeprowadzania oceny pracy dyrektora szkoły, wprowadzone Ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. czytaj więcej>>

• przestrzega podstawowych zasad moralnych;
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli są określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. To jedno z nielicznych rozporządzeń, którego zapisy obowiązują także placówki niepubliczne.

 

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, w tym niepublicznych, posiada osoba, która:
• ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
• ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres, określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych, obejmuje treści prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
• ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, lub
• ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż odpowiadająca prowadzonym zajęciom, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

 

 

Dodatkowo rozporządzenie określa jeszcze dwa przypadki, które pozwalają na zatrudnienie w przedszkolu. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba, która ukończyła:

• studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym albo wczesnoszkolnym

 

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze i na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela (KN). czytaj więcej>>

• zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 

Kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego

 

Zgłoszenie przedszkola niepublicznego do ewidencji musi zawierać dane dotyczące kwalifikacji jego dyrektora. Nie oznacza to jednak, że musi on mieć jakieś specjalne kwalifikacje ustalone ustawą czy rozporządzeniem.

Warunki opisane w ustawie o systemie oświaty (rozdział 3: „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”) czy w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, dotyczą tylko placówek publicznych. 

 

 

Zatem stanowisko dyrektora przedszkola niepublicznego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem. Jeżeli dyrektorem jest nauczyciel, to nie wymaga się stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Organ prowadzący może sam określić warunki dla przedszkola niepublicznego. Mogą one być identyczne z tymi, które zostały opisane w rozporządzeniu dla dyrektorów placówek publicznych.

  

Po pierwsze, organ prowadzący może żądać, by dyrektor przedszkola niepublicznego miał kwalifikacje uprawniające go do pracy w przedszkolu. Ponadto może oczekiwać od kandydata:

• ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
• posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
• by przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

 

 

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne powinien żądać od kandydatów także:

• potwierdzenia spełnienia warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
• oświadczenia, że kandydat na dyrektora nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego

Dzieje się tak np. w razie nieprzerwanej nieobecności nauczyciela, trwającej ponad miesiąc. Aby skorygować termin zakończenia stażu, należy wyliczyć liczbę dni nieobecności nauczyciela (uwzględnia się jedynie okresy nieprzerwanej nieobecności), o które należy przedłużyć staż. czytaj więcej>>

 
• oświadczenia, że kandydat na dyrektora nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Warunki te są istotne ze względu na specyfikę pracy w przedszkolu niepublicznym.

 

Ostatnie trzy wymienione warunki powinny dotyczyć wszystkich nauczycieli zatrudnianych w tego typu placówce.

 

Andrzej Pery

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU 2009 nr 50, poz. 400).

 

Inne wymagania w stosunku do dyrektora przedszkola niepublicznego znajdą Państwo w "Monitorze Prawnym Dyrektora".
 

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.4
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito