W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
03.09.2010

Dowożenie dzieci przedszkolnych – zadania gminy i dyrektora przedszkola

Artykuł pochodzi z publikacji "Monitor Prawny Dyrektora"

 

Rada gminy musi ustalić sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tak, by wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze danej gminy miały możliwość odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.W tym przypadku ważny czynnik stanowi odległość od domów dzieci do najbliższego przedszkola publicznego lub publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

 

Dowożenie dzieci do szkoły

 

 

Zadania gminy

W myśl art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli odległość ta jest większa, to gmina ma obowiązek zagwarantować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka, a jeżeli dowóz dziecka zapewniają sami rodzice, to gmina musi zwrócić koszty przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej. Ten obowiązek dotyczy także dzieci pięcioletnich, jeżeli ich rodzice zdecydują o odbyciu przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego (od roku szkolnego 2011/2012 będzie to już obowiązek). Dla dzieci młodszych gmina nie musi organizować przejazdów.

 

Konstrukcja przepisu wskazuje, że gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do najbliższego przedszkola, niekoniecznie jednak musi się ono

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
Jako że przepis art. 36a ust. 12 Ustawy o systemie oświaty – będący podstawą prawną rozporządzenia – zawiera się w rozdziale 3 tej ustawy: „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”...
czytaj więcej>>

znajdować na jej terenie. Odległość powinna być mierzona z uwzględnieniem istniejących dróg oraz ukształtowania terenu, a więc nie zawsze pomiaru dokonuje się w linii prostej.

 

Ustawodawca, nakładając na gminę obowiązek organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do i z przedszkola (lub szkoły podstawowej), pozostawił organom gminy możliwość wyboru sposobu jego realizacji. Gmina może zorganizować dowóz za pomocą własnych środków transportu albo powierzyć wykonanie tego zadania wyspecjalizowanej firmie lub osobie wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Gmina musi też zadbać o zatrudnienie wykwalifikowanych osób do opieki nad dziećmi podczas przejazdu.

 

Organizator dowozu powinien szczegółowo określić trasy, czas i miejsca, skąd będą zabierane dzieci, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz reguły zachowania się w czasie jazdy. Wszystkie te sprawy należy uporządkować w regulaminie dowożenia dzieci uchwalonym w formie zarządzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wykonywania postanowień regulaminu jest zobowiązany m.in. dyrektor przedszkola.

 

Zadania dyrektora przedszkola
Dyrektor przedszkola przy realizacji tego obowiązku powinien ściśle współdziałać z gminą. Musi, na podstawie wniosków złożonych przez rodziców, ustalić listę dowożonych dzieci i na bieżąco współpracować z organizatorem transportu oraz opiekunami.

 

Na początku każdego roku szkolnego dyrektor przedszkola jest zobowiązany przedstawić rodzicom i dzieciom regulamin dowozu dzieci

Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...
czytaj więcej>>

do przedszkola. Dyrektor powinien poinformować rodziców, że to oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

 

Do obowiązków dyrektora należy także wyznaczenie bezpiecznej drogi dla dzieci ze środka transportu do budynku przedszkola i z budynku do autobusu po zakończeniu zajęć. Dyrektor przedszkola powinien kontrolować zachowanie dzieci w autobusie w czasie ich dowożenia, a także jest zobowiązany do reagowania, zgodnie z zapisami w statucie przedszkola, na zgłoszenia dotyczące pozytywnego lub negatywnego zachowania się dzieci w czasie transportu. Dyrektor ma współdziałać z gminą i przewoźnikiem w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.

 

Niepełnosprawne dzieci sześcioletnie
Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jeżeli gmina nie organizuje dowozu dzieci, to jest zobowiązana zwrócić koszty przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej w sytuacji, gdy transport zapewniają rodzice.

 

Zasady organizacji dowozu dla dzieci niepełnosprawnych, a także obowiązki gminy, wykonawców przewozu i dyrektorów przedszkoli są podobne jak opisane powyżej, z uwzględnieniem różnic wynikających ze sprawności dzieci oraz konieczności dostosowania środka transportu do stanu zdrowia pasażerów.

 

Karolina Król-Komarnicka
specjalistka prawa pracy

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

Zainteresował Cię artykuł? Więcej podobnych tekstów znajdziesz w publikacji "Monitor Prawny Dyrektora".

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 2.0
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito