W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
17.12.2009

Doskonalenie pracy przedszkola przez ewaluację

Artykuł pochodzi z publikacji „Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”

 

Istota ewaluacji

 

W fachowej literaturze można się doszukać wielu definicji ewaluacji, jednak na potrzeby nadzoru pedagogicznego ewaluację zdefiniowano jako badanie praktyczne oceniające przeprowadzane w przedszkolu.

 
Ewaluacja dyrektora przedszkola
Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu może być przeprowadzana w odniesieniu
do wybranych wymagań
 
 
Działanie badawcze zmierza do wszechstronnego opisu i wyjaśniania określonych zjawisk związanych z poddawanymi ewaluacji: programem, placówką, zajęciami (w tym dodatkowymi) itp. Działanie wykonywane przez podmiot zewnętrzny będzie polegać na zbieraniu i analizowaniu informacji, a także ustalaniu poziomu spełniania przez przedszkole stawianych mu wymagań.
 
Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu może być przeprowadzana w odniesieniu do wybranych wymagań lub do innych

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...czytaj więcej>>

zagadnień uznanych za istotne. Jest to autonomiczne działanie przedszkola, powinno być podejmowane przez zespoły nauczycieli. Ważnym elementem ewaluacji jest dialog między dyrektorem a nauczycielami, a także między nauczycielami a dziećmi. Jest on potrzebny wszystkim uczestnikom procesu nauczania i uczenia się.
 
Po co ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu?
 
Dzięki ewaluacji wewnętrznej przedszkole (dyrektor, nauczyciele, rodzice) uzyskuje wiarygodną informację o tym, jak są odbierane jego działania i jakie są ich efekty (te oczekiwane i te niepożądane). Jeśli ma się taką informację, można wyeliminować takie czynniki, które nie sprzyjają efektywnej pracy, oraz rozwinąć te twórcze, wartościowe.
 
Ewaluacja wewnętrzna usprawnia komunikację i współpracę między dziećmi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem. Uwzględniając w swojej pracy opinie nauczycieli i rodziców, przedszkole staje się otwarte, a to sprzyja wzajemnemu zaufaniu i życzliwości. Rodzic i nauczyciel czują się podmiotami w procesie oddziaływań edukacyjnych. To także pole wymiany doświadczeń, współpracy i wzajemnego wspierania się.
 
Przedszkole uzyskuje informacje o trafności doboru treści i metod w stosunku do potrzeb i oczekiwań dzieci. Ewaluacji można poddać poszczególne fragmenty programu, jednostki edukacyjne, poszczególne metody lub środki dydaktyczne. Ewaluacja pozwala określić

Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>

rezultaty procesu nauczania, ustalić, jaką wiedzę i umiejętności posiadają dzieci, jakie doświadczenia i postawy im towarzyszą.
 
Mając takie informacje, dyrektor może planować strategię rozwoju przedszkola, a nauczyciele – strategię indywidualnego rozwoju zawodowego. Uzyskane wyniki pozwolą na dobrą promocję przedszkola i pokazanie jego mocnych stron.
 
Sposób przeprowadzania ewaluacji
 
Dyrektor przedszkola powinien zacząć od odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Do prowadzenia ewaluacji potrzebne są odpowiednia wiedza i umiejętności. Można wykorzystać w tym celu doświadczenie, wiedzę i umiejętności pracowników przedszkola lub zaprosić do pomocy eksperta z zewnątrz.
 
Warto wyróżnić pewne etapy wprowadzania ewaluacji w przedszkolu:
 
  • planowanie – określenie ogólnych celów ewaluacji, potrzeb odbiorców, którym ma służyć ewaluacja, sposobów wykorzystania wyników;
  • projektowanie – sformułowanie problemu do zbadania, określenie kryteriów ewaluacji i wskaźników, wybór dwóch, trzech tzw. kluczowych pytań, które można postawić wobec wybranego do zbadania problemu, oraz dobór metod badań odpowiednio do tych pytań, określenie procedury, formy prezentacji wyników i czasu;
  • proces zbierania informacji;
  • analiza i przetwarzanie informacji – uporządkowanie zebranych danych i ich szczegółowa analiza;
  • prezentacja wyników;
  • wykorzystanie wyników ewaluacji.             
  • Kontrola zarządcza

    Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>> 

 
Dobór metod zależy od tego, co poddaje się badaniu, oraz od funkcji, jakie ma pełnić ewaluacja. O tym, jakie zastosować metody i techniki zbierania, a potem analizowania informacji, decyduje wyłącznie ten, kto przeprowadza ewaluację. Najczęściej stosowanymi technikami zbierania danych są wywiady grupowe, wywiady indywidualne, swobodne rozmowy, omówienia zajęć edukacyjnych w zespole, wywiady kwestionariuszowe, ankiety, analiza wypowiedzi i prac dzieci (np. prac plastycznych, gazetek ściennych, innej dziecięcej twórczości).
 
Badanie ewaluacyjne zawsze jest odpowiedzią na konkretne i aktualne potrzeby, dlatego musi być dobrze przemyślane i starannie przygotowane, aby jego wyniki stały się wartościową i rzeczywistą pomocą w pracy przedszkola.
 
Konkretne i aktualne potrzeby przedszkola mogą wynikać z analizy opisanych w załączniku wymagań państwa. Ważne jest, żeby pamiętać, że czasem „mniej znaczy lepiej”. Przedszkole może zrealizować tylko jeden projekt lub dwa projekty ewaluacji – takie, które są dla niego najistotniejsze.
 
 

 
Podstawa prawna:

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324).
 

Joanna Berdzik
 

 Zainteresował Cię artykuł? Więcej podobnych tekstów znajdziesz w publikacji „Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.5
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito