W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
11.05.2011

Organizacja pracy przedszkola podczas wakacji

Organizacja pracy przedszkola podczas wakacji

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi i zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracują przez cały rok kalendarzowy. Obowiązujące przepisy dotyczące np. urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola czy przeglądu nieruchomości, a także konieczność dokonania potrzebnych remontów i napraw wymuszają jednak zamknięcie przedszkola na określony czas. Najlepszym okresem na przerwę w pracy są wakacje. W okresie dwóch miesięcy – lipca i sierpnia – liczba dzieci w przedszkolach znacznie się zmniejsza. Uzasadnione jest takie zorganizowanie pracy przedszkoli, by dzieci miały zapewnioną opiekę i naukę, pracownicy zasłużone urlopy, a placówka przeglądy i remonty.

Spełnienie tych wszystkich warunków spoczywa na gminie, stąd to ona ostatecznie decyduje o nowej organizacji pracy przedszkoli podczas wakacji. Organ prowadzący bierze pod uwagę opinie dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli, ale ostatecznie harmonogram i zasady funkcjonowania przedszkoli ustalają w formie uchwał rady gminy.


Zasady organizacji dyżuru letniego
Organizacja dyżurnych przedszkoli zależy też od wielkości gminy i liczby przedszkoli. Jeżeli funkcjonuje tylko jedno przedszkole w gminie, to musi ono pracować tak, by zapewnić przynajmniej opiekę wszystkim zgłaszającym się dzieciom. Można będzie mówić nawet o indywidualnych dyżurach nauczycieli. Pamiętajmy – każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Długość tego urlopu dla nauczycieli przedszkoli to 35 dni.

Przy kilku lub kilkunastu placówkach organizacja pracy przedszkoli musi być precyzyjnie zaplanowana. W okresie lipca i sierpnia dane

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka - charakterystyka badanych umiejętności

Czy wiesz, na czym polega badanie umiejętności przedszkolaka? Zapoznaj się z krótką charakterystyką poszczególnych obszarów. czytaj więcej >>

przedszkole może być wyznaczone do dyżuru na dwa tygodnie lub jeden miesiąc.

Informacje o liczbie potrzebnych miejsc są zbierane wcześniej – już w maju. Trzeba zauważyć, że coraz więcej rodziców decyduje się na korzystanie z dyżurnych przedszkoli. Liczba zgłoszeń warunkuje liczbę dyżurnych przedszkoli i ich organizację. Czasami trzeba otworzyć więcej przedszkoli, niż wcześniej planowano. Dyrektorom przedszkoli sytuacja taka utrudnia racjonalne planowanie urlopów i innych zadań związanych z przerwą w pracy placówki. Zwykle do końca maja rodzice mają czas na podjęcie decyzji, do której placówki zapisać swoje dziecko w wakacje.


Zgłoszenia na dyżur
Duże gminy wprowadzają dodatkowe procedury zgłaszania dzieci do dyżurnych przedszkoli. Formularz zgłoszeniowy rodzic powinien uzyskać w macierzystym przedszkolu, tam też powinien dostać wykaz wszystkich dyżurnych przedszkoli w okolicy. Często przyjmuje się zasadę, że sam rodzic zanosi wypełniony formularz do wybranego, wakacyjnego przedszkola. Procedura taka wiąże się z koniecznością dokonywania wpłat w nowym przedszkolu. Jeśli rodzic wybrał więcej niż jedno przedszkole na cały okres wakacji – wypełnia i składa osobny kwestionariusz do każdej placówki.

Sam wzór formularza jest bardzo istotny – przypomina on trochę kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola. Muszą być w nim zawarte dane osobowe dziecka (PESEL – ważne w przypadku pomocy lekarskiej), informacje o jego zdrowiu (zwykle dotyczy to alergii bądź innych przewlekłych chorób) oraz upoważnienia dla osób odbierających dziecko. Warunki bezpieczeństwa powinny być dotrzymane w każdym miejscu pobytu dziecka.

Niezwykle istotną sprawą są aktualne telefony do rodziców, aby w razie konieczności kontakt z nimi był natychmiastowy. Warto podkreślić inny wymiar takiej organizacji pracy. Rodzice poznają inne przedszkola, inną czasami organizację pracy, a to może tylko sprzyjać poprawie warunków pracy we wszystkich przedszkolach gminy.


Opłaty
Zasady wnoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce dyżurującej ustala organ prowadzący. W tej sprawie musi być podjęta uchwała rady gminy. Często jest tak, że opłaty za pobyt wakacyjny są mniejsze od podstawowych przyjętych opłat. Część opłat, np. stałych, rodzic wnosi przy zapisie do przedszkola. W ten sposób gmina próbuje uniknąć sytuacji zapisywania dziecka „na wszelki wypadek”, a potem niezgłaszania się do placówki. Wysokość opłaty za okres pobytu w przedszkolu ustalana jest w niektórych gminach na 1/2 stawki opłaty stałej płaconej w macierzystym przedszkolu.

Pozostałe opłaty, głownie za żywienie, uiszcza się z góry, w pierwszym dniu obecności dziecka w wybranej placówce. Zwrot kosztów

Tworzenie programu wspomagania i korygowania rozwoju dzieci

Nauczyciele mają obowiązek przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w celu opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Czy wiesz, jak go przygotować? czytaj więcej >>

żywienia za ewentualne nieobecności dziecka następuje w ostatnim dniu dyżuru. Dodatkowymi kosztami są opłaty za zajęcia dodatkowe, o ile przedszkole taką formę zajęć organizuje podczas przerwy wakacyjnej.

Dyrektor przedszkola dyżurnego po otrzymaniu kart zgłoszeń dzieci na dyżur dokonuje podziału dzieci na grupy wiekowe lub zbliżone wiekowo, zależnie od ilości zgłoszeń. Ważne jest, by starać się zmniejszyć stres dzieci związany z pobytem w nowym, nieznanym miejscu. Warto umieszczać dzieci z jednego przedszkola w tej samej grupie, starać się nie rozdzielać rodzeństwa. Musimy pamiętać, że każda zmiana środowiska dla małego dziecka może powodować stres i emocje. Nauczyciele muszą się starannie przygotowywać do zajęć z tak mieszanymi grupami dzieci.


Co jest ważne podczas pracy przedszkola na dyżurze?
Najważniejsze jest uczulenie nauczycieli na sprawy związane z bezpieczeństwem. Nie wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola są nam znane – ich nawyki, przyzwyczajenia, zabawy itp. Ponadto dziecko w zupełnie nowym otoczeniu może zachowywać się inaczej niż zazwyczaj w przedszkolu. Szczególną uwagę na dzieci należy zwracać podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas wycieczki poza teren przedszkola i przy różnych ruchowych zabawach. Zdarzają się przypadki (nieczęste na szczęście) ucieczki dziecka z dyżurującego przedszkola. Warto opracować dodatkową procedurę dotyczącą dyżuru wakacyjnego, głównie określającą zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, i zapoznać z nią wszystkich pracowników i rodziców.


Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak

  • dzieci muszą być pod ciągłą, nieprzerwaną opieką nauczyciela;
  • rodzice odprowadzający dzieci przekazują je bezpośrednio nauczycielowi;
  • dziecko mogą odebrać z przedszkola tylko rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletnie osoby upoważnione na piśmie przez rodziców;
  • nauczyciel, pod którego opieką jest dziecko, powinien osobiście nadzorować, kto odbiera dziecko, a w razie wątpliwości wylegitymować przychodzące osoby;
  • jeśli jest ładna pogoda, zwróćmy uwagę, by dzieci jak najwięcej przebywały na dworze.


Powyższe uwagi przekazuję jedynie tytułem przestrogi. Zwykle dzieci dobrze adaptują się w przedszkolach dyżurnych i traktują pobyt w nich jako kolonie czy wakacje. Oczywiście należy pamiętać o osłonach przed słońcem (daszki i parasole). Warto zauważyć, że dużą popularnością cieszą się zabawy w wodzie – najlepiej ustawić naczynia z wodą, w której dzieci mogą puszczać łódki i inne zabawki. Nie są zalecane baseniki z wodą do kąpieli – lepiej, jeśli dzieci nie wchodzą do wody. W okresie letnim bardzo ważne jest również zapewnienie dzieciom nieograniczonej możliwości dostępu do wody pitnej.

Anna Zabielska
dyrektorka przedszkola publicznego

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Artykuł pochodzi z publikacji
„Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”.

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito