W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 

20.06.2013

Wczasy pod gruszą

Dyrektor w ramach zakładowej działalności socjalnej może sfinansować pracownikom urlop wypoczynkowy w formie świadczeń urlopowych lub tzw. wczasów pod gruszą, które są organizowane przez pracownika samodzielnie i we własnym zakresie.

 

Komu przysługuje świadczenie urlopowe
Pracownikami oświaty uprawnionymi do świadczenia urlopowego są wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach czy innych placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym niezależne od tego, czy skorzystali z urlopu wypoczynkowego, czy nie. Świadczenie jest wypłacane ze środków zakładowego funduszu socjalnego raz w roku.

 

Świadczenie urlopowe wypłaca się:

  • nauczycielowi i nauczycielowi emerytowi (renciście), jeżeli jest zatrudniony w przedszkolu;
  • nauczycielowi, który jest zatrudniony również w innych przedszkolach (otrzyma on świadczenie we wszystkich przedszkolach – odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia z każdym przedszkolu);
  • nauczycielowi pozostającemu w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego);
  • nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę);
  • nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa;
  • nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, dla poratowania zdrowia i macierzyńskim;
  • nauczycielowi, który został urlopowany na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Świadczenie urlopowe nie przysługuje m.in.:

  • pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w przedszkolu, np. woźna, sekretarka, pomoc nauczyciela;
  • nauczycielowi będącemu emerytem (rencistą) danego przedszkola, który nie świadczy pracy.


Wczasy pod gruszą
Inną formą pomocy dla pracowników i ich rodzin świadczoną z funduszu socjalnego jest dofinansowanie wypoczynku w związku z urlopem wypoczynkowym, potocznie nazywane „wczasami pod gruszą”.  Jest to wypoczynek organizowany przez pracowników we własnym zakresie, dostosowany do indywidualnych gustów i potrzeb w sposobie wypoczywania.

 

Zależność dofinansowania „wczasów pod gruszą” od urlopu wypoczynkowego
Przyznanie tego dofinansowania jest uwarunkowane korzystaniem przez pracowników z urlopu wypoczynkowego, w wymiarze uregulowanym w przepisach kodeksu pracy, określających zasady podziału na części przysługującego pracownikowi urlopu. Artykuł 162 kodeksu pracy stanowi, że co najmniej jedna część wypoczynku pracownika powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Przykład
Nauczycielka przedszkola w 2013 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego od 4 do 15 lutego. Złożyła wniosek o wypłacenie z funduszu socjalnego dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie. Urlop wypoczynkowy obejmował tylko 10 dni roboczych, jednak po spełnieniu warunków określonych w regulaminie przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielka powinna otrzymać dofinansowanie. Uzasadnieniem jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego obejmującego 14 kolejnych dni kalendarzowych, tj. od 4 do 17 lutego 16 i 17 lutego wypadło w sobotę i niedzielę.

 

Termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” reguluje pracodawca. Oznacza to, że może być wypłacone tuż przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego albo po jego zakończeniu. Jednak ze względu na przeznaczenie tego świadczenia właściwe byłoby ustalenie terminu jego wypłaty przed rozpoczęciem urlopu. Przemawia za tym konieczność poniesienia przez pracownika wydatków związanych z rezerwacją noclegów lub dojazdem do miejsca wypoczynku.

 

„Wczasy pod gruszą” a sytuacja życiowa, rodzinna i materialna

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w art. 8 ust. 1 ustala, że przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Dlatego najczęstszym  kryterium oceny sytuacji materialnej pracownika jest dochód przypadający na członka rodziny.

 

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają, w jaki sposób pracodawcy mają pozyskiwać dane o sytuacji materialnej osoby zainteresowanej świadczeniem, że choć od tego uzależniają przyznawanie świadczeń. Powstaje pytanie, czy pracodawca może zwrócić się do osoby ubiegającej się o świadczenie z prośbą o przedstawienie informacji o jej sytuacji dochodowej, w tym o wysokości zarobków współmałżonka.

Te wątpliwości zostały rozwiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Sąd Najwyższy. W swoim stanowisku GIODO stwierdził:„Dopuszczalność żądania przez pracodawcę zeznania o wysokości osiągniętego przez pracownika dochodu w roku podatkowym (PIT), w celu potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych badać należy w oparciu o przepisy Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy). Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość uzależnione są od spełnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenie określonych kryteriów socjalnych.


Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z funduszu powinno zatem znajdować uzasadnienie w regulaminie pracodawcy. W jego postanowieniach powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

 

Joanna Skrobisz
specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 

Więcej na temat tzw. wczasów pod gruszą znajdą Państwo w „Monitorze Prawnym Dyrektora Przedszkola”.
 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.6
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito