W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
05.08.2009

Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedszkola

Jeśli praca z dziećmi ma przynieść dobre efekty, powinna być systematyczna i dobrze przygotowana. Z tego powodu każdy nauczyciel powinien codziennie: starannie zaplanować zajęcia dydaktyczne, wybrać pomoce dydaktyczne i przygotować je przed zajęciami, zaplanować dzieciom cały dzień, także zajęcia rano, na spacerze i po południu oraz opracować konspekty zajęć dydaktycznych. Bardzo istotne jest przy tym prowadzenie na bieżąco dokumentacji pracy pedagogicznej.

Dokumentowanie pracy dyrektora przedszkola

Dokumentowanie pracy pedagogicznej jest ważną częścią pracy nauczyciela


Rodzaje dokumentacji pracy pedagogicznej

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek dokumentować swoją pracę z dziećmi w postaci:     

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań
Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
więcej>>
 • dziennika zajęć (tematy zajęć, frekwencja),
 • planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • planów miesięcznych,
 • arkuszy obserwacji dziecka,
 • konspektów zajęć – w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego lub prowadzących zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
 • innej dokumentacji wynikającej z potrzeb przedszkola.


Dziennik zajęć
Nie ma sztywno ustalonych zasad wpisywania tematów do dziennika. Sposób jego prowadzenia zależy m.in.: od ramowego rozkładu dnia, planów pracy i ustaleń przyjętych przez radę pedagogiczną. Program realizowany przez przedszkole musi być zatwierdzony przez ministerstwo lub upoważnione do tego jednostki. Wszystkie zapisy w dzienniku powinny być zgodne z przyjętymi przez daną placówkę ustaleniami.

Nauczyciel może dowolnie modyfikować strony dziennika i dostosować je do potrzeb przedszkola, powinien jednak każdorazowo podawać:

 • temat zajęć,
 • ich cel ogólny,
 • wykorzystane pomoce dydaktyczne.


Plan pracy miesięcznej
Od zadań dydaktyczno-wychowawczych nałożonych na przedszkole zależą dobór i układ treści kształcenia oraz metody organizacyjne pracy z dziećmi. Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole (dokładny rejestr zadań zawarty jest w programach zatwierdzonych przez MENiS).

Dobry program wychowawczo-dydaktyczny powinien organizować proces edukacyjny tak, by dzieci rozwijały takie cechy i umiejętności,

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. więcej>>

jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentracja uwagi, ciekawość, wyobraźnia, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk, potrzeba sprawdzania, twórcza postawa wobec świata, indywidualny sposób myślenia i działania.

Na podstawie programu dydaktyczno-wychowawczego nauczyciel opracowuje miesięczne plany. Każdy taki plan może zawierać stałe elementy:

 • nazwę miesiąca,
 • kompleksowe tematy zajęć,
 • treści programowe (dostosowane do wieku dzieci),
 • cele pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • spis wykorzystanej literatury,
 • proponowane metody prowadzenia zajęć,
 • uwagi nauczyciela.


Ważne!
Jeżeli plan jest opracowywany dla grupy łączonej, należy zróżnicować proponowane działania i uwzględnić treści programowe dla obu grup wiekowych.

Arkusze obserwacji dziecka
Arkusze obserwacji służą do monitorowania rozwoju dzieci i pozwalają na ocenę jego prawidłowości. Konstrukcja arkuszy jest dowolna. Najczęściej są one opracowane w formie tabeli. Tworząc arkusz obserwacji, należy uwzględnić podstawowe umiejętności, które powinny zdobyć dzieci w określonym wieku. Na tej podstawie można ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Osiągnięcia edukacyjne dziecka

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego
Dzieje się tak np. w razie nieprzerwanej nieobecności nauczyciela, trwającej ponad miesiąc. Aby skorygować termin zakończenia stażu, należy wyliczyć liczbę dni nieobecności nauczyciela...więcej>>

należy uzupełniać w arkuszu zgodnie z podstawą programową.

Dokumentacja kontaktów z rodzicami
Nauczyciele mogą dokumentować kontakty z rodzicami wychowanków w formie:

 • protokołów zebrań z rodzicami (krótka notatka: data, plan, temat zebrania, wnioski),
 • kart z indywidualnych spotkań.


Inna dokumentacja
To, czy nauczyciel będzie zobowiązany do sporządzania innej dokumentacji niż opisana powyżej, zależy od zwyczajów danego przedszkola. Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, indywidualny program nauczania, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, kronika przedszkola lub grupy itp.
 

Sławomira Załęska
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego, logopeda,
nauczyciel dyplomowany,
członek komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli


Artykuł pochodzi z publikacji "Rady pedagogiczne w przedszkolu"

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 1.7
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito