W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
01.11.2009

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu z uwzględnieniem zasady 1/5

Więcej na temat organizacji pracy dyrktora przedszkola przeczytasz na www.portalprzedszkolny.pl

 

Od 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego.


Podstawa programowa w przedszkolu

Podstawa programowa w przedszkolu została opracowana z myślą
o podniesieniu poziomu wychowania przedszkolnego

 

 

Dokument został opracowany z myślą o zapewnieniu właściwego poziomu wychowania przedszkolnego w każdej z placówek oświatowych. Zapisy zawarte w podstawie są więc obowiązujące niezależnie od formy organizacyjnej wychowania przedszkolnego.

Czynności, które zgodnie z nową podstawą programową musi podjąć nauczyciel w czasie całego tygodnia, były realizowane już wcześniej przez wiele lat. Jednak obecnie czas przydzielony na wszystkie działania powinien być jak najbardziej proporcjonalny dla wszystkich sfer aktywności dziecka i nauczyciela. Pewne dylematy budzi liczenie podanych proporcji w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu i ich dokumentowanie.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest różny: od trzech do pięciu godzin w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, pięć godzin w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, w przedszkolu publicznym najczęściej do dziesięciu godzin.

Minimum czasu realizacji podstawy programowej zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. więcej>>

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.), a następnie czas ten został zapisany w statucie każdego przedszkola. Statut przedszkola określa: dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż pięć godzin dziennie (§ 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia).

Jeżeli zalecane proporcje zagospodarowania czasu zapisane zostały w podstawie programowej, to wynika z tego, że jedną piątą (lub jedną czwartą) należy liczyć od czasu realizacji podstawy programowej w danym przedszkolu. Jeżeli przedszkole realizuje podstawę w ciągu pięciu godzin, to ten czas dzielimy proporcjonalnie między poszczególne działania. Jeśli zaś wszystkie dzieci w danej grupie przebywają 9–10 godzin i w tym czasie realizowana jest podstawa, to wówczas ten czas poświęcamy na realizację wymienionych w podstawie aktywności.

Oczywiście trudno ściśle trzymać się narzuconego podziału, gdyż niemożliwy jest np. sztywny podział dnia na dwugodzinne jednostki. Należy więc czas zagospodarować najlepiej, jak jest to możliwe. Jak zatem dokumentować wywiązywanie się z zadania?

Można opracować taki rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu, który będzie uwzględniał proporcjonalne zagospodarowanie czasu na:
 

 • zabawę swobodną,
 • Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym w szkole

  Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...więcej>>

 • pobyt na powietrzu,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • odpowiednio inne czynności.


Przykład


Ramowy rozkład dnia dla grup starszych w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach przedpołudniowych:
 

 • 1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min),
 • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min).

 

Czas na swobodną zabawę. W ostatnich latach zauważono tendencję do zwiększania liczby zajęć dydaktycznych w przedszkolach. Nie tylko zajęcia prowadzone przez nauczyciela, lecz także zwiększona oferta zajęć dodatkowych powodują zmianę proporcji w rodzaju aktywności dziecka w przedszkolu. Dzieje się to kosztem zabawy. W podstawie zaleca się jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczać na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Pobyt w ogrodzie. Realizując zalecenia zawarte w podstawie programowej, należy jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu (a w

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...więcej>>

przypadku dzieci młodszych jedną czwartą) przeznaczyć na pobyt na powietrzu.

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno-wychowawczego.
Dziecko ma uczyć się przede wszystkim w zabawie i poprzez zabawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, rozszerzając treści zawarte w podstawie programowej o treści zawarte w wybranym lub opracowanym przez siebie programie wychowania przedszkolnego. Na realizację tych zajęć przeznacza jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Pozostały czas do dowolnego zagospodarowania. Dwie piąte czasu pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowuje nauczyciel. Ten czas jest do wykorzystania na zadania opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe, uroczystości w przedszkolu, czytanie dzieciom bajek itp.

 

Barbara Maria Rokicka
Fragmenty artykułu pochodzą z
„Management w przedszkolu”

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.1
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito