W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
17.06.2010

Kontrola zarządcza w szkole

Gotowe wzory dokumentów z możliwością ich edytowania znajdziecie Państwo w publikacji: "Kontrola zarządcza w szkole".

 

Na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek wprowadzenia zasad i procedur kontroli zarządczej oraz prowadzenie monitoringu jej realizacji.


Czym jest kontrola zarządcza?


Kontrolę zarządczą
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, iż działalność jednostki prowadzona będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa.

Prowadzenie kontroli ma również na celu zwiększenie wiarygodności danych wykazywanych we wszystkich rodzajach sprawozdań. Kolejnym celem jest ochrona zasobów, a także rzetelność i skuteczność przepływu informacji. Natomiast w odniesieniu do pracowników kontrola zarządcza ma zapewnić przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

 

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych w celu zapewnienia realizacji 
celów i zadań


Standardy kontroli zarządczej


Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych minister finansów ogłosił w formie komunikatu standardy kontroli zarządczej.

Standardy te nie są aktem prawa powszechnego, stanowią jednak wskazówki i wytyczają kierownikom jednostek kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w swojej jednostce.

 

Standardy zebrane zostały w grupy:
• A – Środowisko wewnętrzne,
• B – Cele i zarządzanie ryzykiem,
• C – Mechanizmy kontroli,
• D – Informacja i komunikacja,
• E – Monitorowanie i ocena.

 

W grupie A znajdują się cztery standardy odnoszące się do personelu tworzącego środowisko wewnętrzne jednostki. Właściwa

Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego
Myślisz o awansie zawodowym? Dowiedz się zatem, jak wygląda ścieżka rozwoju i jakie dokumenty są niezbędne.
czytaj więcej>>

struktura organizacyjna, odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników mają zasadniczy wpływ na jakość i skuteczność realizowanych przez jednostkę zadań.

 

Zebrane w tej grupie standardy to:
• przestrzeganie wartości etycznych,
• kompetencje zawodowe,
• struktura organizacyjna,
• delegowanie uprawnień.

 

Standardy z grupy B mają pomóc w ustaleniu hierarchii celów i zadań oraz pozwolić na efektywne zarządzanie ryzykiem. Należy prowadzić coroczną identyfikację ryzyka, jego analizę oraz podejmować działania w celu minimalizacji danego ryzyka.

 

W grupie tej znajdują się następujące standardy:
• misja,
• określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
• identyfikacja ryzyka,
• analiza ryzyka,
• reakcja na ryzyko.

 

Grupa C to standardy związane z dokumentacją kontroli zarządczej. Wiąże się to z wprowadzeniem w życie niezbędnych wytycznych, instrukcji oraz regulaminów. W grupie tej znalazły się również standardy związane ze sposobem prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi przez personel zadaniami.

 

Standardy tej grupy to:
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
• nadzór,
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,
• szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
• mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

 

W kolejnej grupie – czyli D – standardy odnoszą się do prawidłowego przepływu informacji. W jednostce powinien być zbudowany system komunikacji wewnętrznej umożliwiający przepływ informacji we wszystkich kierunkach: przełożony – pracownik, pracownik – przełożony oraz pracownik – pracownik. System ten powinien również umożliwić wymianę niezbędnych informacji z podmiotami zewnętrznymi.

 

Znajdują się tu następujące standardy:
• bieżąca informacja,
• komunikacja wewnętrzna,
• komunikacja zewnętrzna.

 

Standardy z ostatniej grupy – E – stanowią pomocne wskazówki w tworzeniu monitoringu i oceny funkcjonowania kontroli

Wspieranie w rozwoju ucznia zdolnego

Uczeń zdolny wymaga od nauczycieli szczególnego wsparcia i kompleksowego planowania rozwoju poznawczego. Niedostrzeganie i niewykorzystywanie jego potencjału poznawczego może być przyczyną kłopotów wychowawczych...
czytaj więcej>>

zarządczej. Zaleca się wprowadzenie formy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego przez kierownika jednostki. Oświadczenie takie może być złożone na podstawie wiedzy kierownika o stanie kontroli uzyskanej ze źródeł, takich jak samoocena czy przeprowadzony audyt.

 

Ujęte w tej grupie standardy to:
• monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
• samoocena,
• audyt wewnętrzny,
• uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.


Wprowadzenie kontroli zarządczej w szkole


W każdej szkole znajdują się i funkcjonują od lat regulaminy, np. regulamin zamówień publicznych, instrukcje, takie jak instrukcja inwentaryzacyjna, kasowa, gospodarki drukami ścisłego zarachowania, a także polityka rachunkowości. Wszystkie te dokumenty stanowiły podstawę funkcjonowania kontroli wewnętrznej i finansowej, a obecnie mogą być punktem wyjścia do opracowania i wprowadzenia w szkole systemu kontroli zarządczej.

 

Zapewne nie będzie konieczna całkowita wymiana dotychczas funkcjonujących w szkole regulacji, gdyż kontrola wewnętrzna czy kontrola finansowa są częścią kontroli zarządczej. Należy jednak ten obecny zbiór procedur wewnętrznych zaktualizować, dostosować do nowych przepisów oraz w razie potrzeby rozszerzyć.

 

Elementem kontroli zarządczej jest identyfikacja i analiza ryzyk, czyli wskazanie obszarów, które występują lub mogą się pojawić w szkole, a których nieprawidłowe funkcjonowanie może spowodować ujemne skutki dla działalności szkoły. W każdej jednostce sytuacja może być inna, inne będą ryzyka i inne mogą być przyczyny ich występowania. Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę, to m.in. obieg dokumentów, sposób kontroli finansowej i zatwierdzanie dokumentów finansowych, ewidencja operacji gospodarczych, ewidencja majątku szkoły, komunikacja i podejmowanie bieżących decyzji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także realizacja planu finansowego szkoły oraz rzetelność sprawozdań finansowych.

 

Aby kontrola zarządcza odniosła zamierzony skutek, należy przede wszystkim przestrzegać zasad i procedur zapisanych w regulaminach i instrukcjach funkcjonujących w szkole. A wówczas możliwe będzie osiągnięcie końcowego efektu prowadzonej kontroli zarządczej, którym jest minimalizacja, a w sytuacji idealnej – całkowita eliminacja występowania ryzyk.

 

Anna Żyła

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.); Komunikat Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Nr 23 (DzUrz 2009 nr 15, poz. 84).
 

Jakie najważniejsze instrukcje należy wprowadzić w życie szkoły - dowiedzą się Państwo z artukułu w "Monitorze Prawnym Dyrektora".
 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.2
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito