W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
24.08.2011

Zasady i formy efektywnej współpracy szkoły z rodzicami uczniów-propozycja szkolenia rady pedagogicznej

Rady pedagogiczne

Szkoła i rodzina to dwa główne filary, na których spoczywa odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka. Celem podejmowanych przez obie instytucje działań jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Ze względu na wspólny cel konieczna jest zbieżność działań szkoły i rodziny. Dialog między tymi instytucjami decyduje nie tylko o efektach wychowania, ale też o jakości nauczania. Dobra współpraca między szkołą i rodziną zapewnia prawidłowe funkcjonowanie każdej z nich i przynosi efekty wychowawcze i edukacyjne.

 

Rodzice w szkole

 

W ciągu ostatnich 20 lat w społeczeństwach europejskich zwiększył się wpływ rodziców na działalność szkoły, na jej funkcjonowanie i uzyskiwane przez nią wyniki. Wzrosła także aktywność środowisk rodzicielskich. W 1983 roku powstało Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA, European Parents Association), które w 1992 roku uchwaliło Kartę Praw i Obowiązków Rodziców w Europie. Oto główna idea: „Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. [...] Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i w narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności”. Ta idea stała się podstawą ruchu, w którym rodzic postrzegany jest jako ważny element systemu edukacji.
 

Prawa rodziców w szkole

Rodzicom przysługują różnorodne  prawa o charakterze indywidualnym oraz zbiorowym, które gwarantowane są przez różnorodne dokumenty, takie jak:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
5. Ustawa o systemie Oświaty.
6. Karta Nauczyciela.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
10. Konwencja o Prawach Dziecka
11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski
 

Obowiązki rodziców w szkole
Rodzice dziecka w wieku 6 lat, podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Kontrolowanie spełniania tego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego ich dzieci, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia (nauka jest obowiązkowa właśnie do 18. roku życia; art. 15, ust. 1 i 2).

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  •  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  •  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych,
  •  zapewnianie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu wydanym przez dyrektora szkoły,
  •  powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat i zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Martyna Karbowiak - Pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Warszawie


Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej na temat współpracy szkoły z rodzicami uczniów znajdą Państwo w publikacji „Rady Pedagogiczne” z sierpnia 2011r.

 

Dyrektorze, pamiętaj, że dzięki dobrej współpracy obu środowisk – szkoły i rodziny:

  •  każda ze stron osiąga pełniejsze efekty edukacyjne i wychowawcze,
  •  jednokierunkowe i spójne działania wpływają na postępy uczniów w nauce oraz doskonalenie zachowań, charakteru oraz osobowości dzieci,
  •  harmonijna relacja między tymi dwoma środowiskami wychowawczymi daje szansę doskonalenia się nauczycieli i rodziców, jako wychowawców.

 

POLECAMY:

Kontrakt z uczniami jako sposób na uporządkowanie relacji w klasie

O gotowości szkolnej

Zakres obowiązków sekretarza szkoły

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito