W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Edukacja i wychowanie

 
05.05.2011

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka - charakterystyka badanych umiejętności

diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka

 

Badanie umiejętności społecznych

Służy monitorowaniu rozwoju społecznego dziecka, określając poziom jego orientacji w najbliższym otoczeniu ze znajomością swoich danych osobowych i miejsca zamieszkania. Bada też, istotne dla tego etapu życia, zachowania dziecka w grupie. Szczególnie chodzi tu o poziom interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, jego umiejętność dostosowania się do podjętych zobowiązań, przestrzegania przyjętych norm, wypełniania poleceń, współpracy i współdziałania w grupie, adekwatnych zachowań do określonej sytuacji, poczucia powinności moralnej wobec otaczających je przedmiotów oraz motywację do działań grupowych.

Badanie umiejętności językowych

Znaczenie zabaw ruchowych dla rozwoju dziecka

Zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ich... czytaj więcej >>

Zadania są tak skonstruowane, aby mogły mierzyć różne aspekty umiejętności językowych. Układanie historyjki obrazkowej i jej opowiedzenie pozwala ocenić poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, wymowę oraz umiejętność mowy powiązanej. Analiza i synteza słów określa poziom słuchu fonematycznego. Samodzielne przeczytanie tekstu przez dziecko bada jego technikę czytania, odpowiedzi na pytania oceniają czytanie ze zrozumieniem. Umiejętności słuchowe, determinujące kompetencje językowe, badane są poprzez poczucie rytmu, reagowanie ruchem na rytm, wrażliwość słuchową, pamięć słuchową oraz podstawowe zasady gry na najprostszych instrumentach i możliwości wykorzystania ich w samodzielnym tworzeniu rytmów. Zakres pojęć przyrodniczo-społecznych badany jest z uwagi na jego znaczenie dla rozumienia tekstów czytanych i mowy bezpośredniej. Obejmuje elementarne pojęcia z zakresu zmienności pór roku, rozpoznawania zwierząt, roślin, urządzeń technicznych, najczęściej spotykanych zawodów czy znajomości własnego adresu zamieszkania.

Przygotowanie do nauki pisania

Ocena rozwoju sprawności dziecka do nauki pisania koncentruje się wokół intelektualno-motorycznych aspektów rozwoju. Poprzez rysunek rodziny można określić wrażliwość na polecenie i wytrwałość w wykonaniu zadania, poziom graficzny postaci ludzkiej wraz z jej podstawowymi częściami, ilością zawartych szczegółów, użytych kolorów oraz umiejętnością zagospodarowania przestrzeni. Umiejętności grafomotoryczne określają obrysowywane po śladzie kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dalsze samodzielne rysowanie z zachowaniem właściwej kolejności figur i utrzymaniem ich kształtu. Dodatkowej ocenie podlega w tych zadaniach spostrzeganie analityczno-reprodukcyjne, które umożliwia dziecku umiejętność rozpoznawania, porównywania i odtwarzania znaków graficznych, z uwzględnieniem ich cech specyficznych, jak: elementy składowe, położenie, kierunek, proporcje wymiarów względem siebie oraz położenie linii (analiza i synteza spostrzegania). Polecane zadania mierzą też umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu dynamicznego, czyli ujmowania kształtu wizualnego w procesie jego powstawania (pamięć ruchowa i koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. Ocenie zdolności pamięci świeżej i koordynacji wzrokowo-ruchowej służy tzw. wierszyk rysowany. We wszystkich zadaniach daje się określić dojrzałość motoryczną poprzez koordynację ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców, szczególnie w procesie odtwarzania znaków graficznych.

Badanie umiejętności matematycznych

Jak przygotować dziecko do nauki pisania?

W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy u dzieci niski poziom graficzny (powodem jest mała sprawność motoryczna ręki i nieprawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa). Podczas wykonywania... czytaj więcej >>

Służy określeniu poziomu podstawowych operacji myślowych i związanych z nimi pojęć. Z chwilą pójścia dziecka do szkoły potrzebna jest mu dobra orientacja przestrzenna zarówno z własnego punktu widzenia, jak i punktu widzenia drugiej osoby. Umiejętność ta badana jest przez kilka prostych poleceń skierowanych do dziecka. Uważa się, że dziecko 6-letnie rozpoznaje już podstawowe kształty geometryczne poprzez zdolność wyróżniania ich nie tylko wśród znanych i istniejących rzeczy, lecz także jako abstrakcyjne obiekty geometryczne. Zaprezentowane narzędzie określa poziom znajomości prostych figur geometrycznych – koła, kwadratu, trójkąta. Rozumienie pojęcia zbioru połączono ze znajomością liczebności jego elementów, toteż w poleceniach dziecko nie tylko powinno prawidłowo wyodrębnić podany zbiór przedmiotów, lecz także przyporządkować mu odpowiednio równą czy też określoną mniejszą lub większą liczbę elementów.

Badanie sprawności fizycznej

 

Dotyczy aktywności i sprawności motorycznej, ruchowej, koordynacji ruchowej i sprawności manualnej oraz określa zakres wybranej wiedzy i postaw prozdrowotnych. Sprawność motoryczną określa się miarą zwinności, skoczności i szybkości ruchu. W zakresie sprawności ruchowej bada się umiejętność zachowania równowagi. Wybrane umiejętności sportowo-rekreacyjne określa się na podstawie opanowania techniki jazdy na rowerku, łyżwach, nartach, sankach, pływania, gry w kometkę, odbijania balonika, rzutu do kosza, odbijania piłki o ścianę i jej chwytania, przeskoku przez skakankę i kopnięcia piłki do celu. Dokonywanie oceny poziomu tych umiejętności dokonuje się tylko wtedy, gdy dzieci mają opanowaną technikę. Płynność, oryginalność i wyobraźnia ruchów mierzona jest poprzez naśladownictwo wybranych przedmiotów i zwierząt. Wymiarami ekspresji motorycznej są ruch, mimika, dźwięk i mowa. Z uwagi na promowanie potrzeby i znaczenia postaw prozdrowotnych w życiu człowieka określa się poziom podstawowej wiedzy dziecka o zdrowiu, o aktywnych formach spędzania czasu wolnego i inicjatywy w zorganizowaniu dowolnej zabawy.

 

dr Danuta Al-Khamisy

Fragment artykułu pochodzi z publikacji "Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka"

Publikacja "Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka" to zestaw gotowych narzędzi, które ułatwią nauczycielom zbieranie informacji o rozwoju dziecka. Wyniki i dokładna analiza tych informacji powinny pomóc nauczycielowi zweryfikować wcześniejsze spostrzeżenia oraz rozpoznać główne problemy sześciolatków.

Szukasz narzędzi do zdiagnozowania dziecka pięcioletniego?
Siegnij po "Diagnozę gotowości szkolnej pięciolatka"
Proponujemy także ogromny zbiór gotowych materiałów do wspomagania rozwoju dzieci we wszystkich obszarach edukacyjnych
"Zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaka

"

Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito