Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Administracja i Obsługa w Oświacie

Administracja i Obsługa w Oświacie

Czasopismo poruszające tematykę zarządzania placówką...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Trendy w edukacji

 
05.01.2010

Dziecko zdolne na tle grupy. Jak wspomagać rozwój procesów poznawczych?

Dziecko szczególnie zdolne ma inne potrzeby i możliwości – konieczne jest podejście indywidualne, co w warunkach normalnej klasy szkolnej może być trudne do zrealizowania, ale nie niemożliwe.


Zaspokajanie potrzeb poznawczych dziecka

Odpowiadaj na zadawane pytania. Podsuwaj interesujące lektury, gry, zabawy, programy edukacyjne. Proponuj wyjścia na wystawy, prelekcje, udział w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania dziecka (np.: plastyczne, muzyczne, matematyczne, literackie, przyrodnicze). Poszerzaj, wzbogacaj wiedzę dziecka o dodatkowy program kształcenia z danej dziedziny. Indywidualizuj wymagania.

Rozwijanie myślenia twórczego dziecka (jest ono nieodłącznym składnikiem zdrowia psychicznego, jednym ze sposobów samorealizacji, sprzyja osiąganiu sukcesów).

Wzbudzanie twórczej aktywności swego dziecka (otwarty, spontaniczny i twórczy styl życia jest największym darem, jaki rodzice mogą ofiarować potomstwu: uznanie przez rodziców twórczego zachowania budzi w dziecku śmiałość, ducha przygody, chroni przed atakami) poprzez:

 • dostarczanie materiałów rozwijających wyobraźnię,
 • dostarczanie źródeł, które wzbogacają obrazowość języka (np. baśnie ludowe, mity, legendy),
 • zostawianie dziecku czasu na myślenie i marzenia na jawie; niech ma czas na zadumę i namysł, a nie na bieganie od jednego zajęcia do drugiego,
 • zachęcanie dziecka do utrwalenia swoich pomysłów1,
 • nadawanie jego wytworom skończonej formy (opraw rysunki),
 • akceptowanie naturalnej skłonności do odmiennego spojrzenia na rzeczy,
 • chwalenie przejawów szczerej indywidualności,
 • w niewielkim stopniu poprawianie tekstów pisanych przez dzieci,
 • zachęcanie do bawienia się słowami,
 • kochanie dziecka i mówienie mu o tym.


Pozwalanie na twórcze myślenie i działanie poprzez:

 •  
 • docenianie myślenia twórczego,
 • uwrażliwianie na bodźce istniejące w otoczeniu,
 • zachęcanie do manipulowania przedmiotami, ideami,
 • uczenie sposobów systematycznej analizy i oceny każdego pomysłu,
 • brak sztywnych schematów,
 • tworzenie i utrwalanie atmosfery twórczej (swoboda w przestrzeni i zachowaniu),
 • wdrażanie, aby dziecko ceniło swe twórcze myślenie (np. zapiski pomysłów),
 • wyrabianie w dzieciach umiejętności unikania sankcji ze strony kolegów,
 • dostarczanie informacji dotyczących procesu twórczego,
 • rozwiewanie obaw, których źródłem są arcydzieła, przekonując, że tworzyć można na co dzień,
 • wspieranie i ocenianie zdobywania wiadomości inicjowanych przez same dzieci,
 • stawianie kontrowersyjnych pytań, pytań-niespodzianek, pytań-pułapek, włączanie poczucia humoru,
 • stwarzanie sytuacji wymagających nieszablonowego myślenia, nowego rozwiązania,
 • zapewnianie okresów wzmożonej aktywności, jak i względnego spokoju,
 • udostępnianie środków niezbędnych do realizacji pomysłu,
 • utrwalanie zwyczaju pełnej, do końca, realizacji pomysłów,
 • rozwijanie konstruktywnego, zdrowego krytycyzmu,
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin,
 • wychowywanie nauczycieli o odważnym umyśle2.


Wzmacnianie motywacji (jest ona warunkiem osiągnięć)3

Stwarzanie okazji do jak najczęstszych kontaktów grupowych, doświadczania zespołowego działania, uczestniczenia w spontanicznych i zorganizowanych zajęciach grupowych. Zapraszając kolegów do domu lub na wspólną wyprawę, np. do kina, zapisując na zespołowe zajęcia dodatkowe, pomagamy dziecku w nawiązaniu kontaktów społecznych.

Zachęcając do spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny ruchowo, troszczymy się o rozwój fizyczny dziecka.
Warto zainteresować dziecko jakąś dyscypliną sportu (np. tenis, pływanie).

Zawsze należy pamiętać, że dziecko zdolne jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero potem – utalentowanym. Nadmiar obowiązków, nasze zbyt duże wymagania mogą je zmęczyć i zniechęcić do wysiłków. Wskazane jest zapewnianie wsparcia oraz stwarzanie poczucia bezpieczeństwa.

Istnieją 2 rodzaje procesów myślowych:

 • wymagające wysiłku, przebiegające świadomie,
 • mimowolne, swobodne, nieświadome z podziałem procesów myślowych na znajdujące się w lewej lub prawej półkuli mózgu.


Ważnym elementem jest twórcza atmosfera. Wszystkie dzieci rodzą się ze zdolnościami twórczymi. Potem już od nas zależy, czy stworzymy atmosferę sprzyjającą twórczej pracy dziecka. Psycholog Carl Rogers powiedział, że dziecko będzie mogło działać w sposób twórczy, gdy poczuje się pod względem psychologicznym bezpieczne i wolne. Poczucie to wynika z 3 wzajemnie powiązanych okoliczności.

 

 • Dziecko jest bezwarunkowo akceptowane jako jednostka, której wartość i pokładana w niej wiara nie zależy od jego stanu w danym momencie.
 • Unikanie ocen zewnętrznych i zachęcanie do samooceny.
 • Nauczyciel wczuwa się w sytuację dziecka i ogląda świat z jego perspektywy4  (rozumie dziecko i przyjmuje je takim, jakim jest).


Oczekiwania dorosłych, wysokie albo niskie, wpływają na to, jak dziecko uczy się i myśli. Dziecko potrzebuje zachęty i pola, na którym będzie odnosić sukcesy. Pracując z dzieckiem należy pamiętać: powodzenie rodzi powodzenie. Ma to oparcie w samoocenie, ale i w przykładzie, jakiego dostarczają dzieciom rodzice i nauczyciele. Patrząc od strony praktycznej, proces twórczy wymaga postępowania, w którym pojawiają się zarówno emocje, jak myślenie, a twórcze podstawy powiązane są umiejętnościami poznawczymi.

 


Sławomira Załęska
Fragment artykułu pochodzi z poradnika „Edukacja w przedszkolu”

 

  1. M. Kielar-Turska, „Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata”, WSiP, Warszawa 1992.
  2. J.W. Eby, J. F. Smutny, „Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży”, WSiP, Warszawa 1998.
  3. A.L. Mc Ginnis, „Sztuka motywacji”, Vacatio, Warszawa 1998.
  4. S. Bowkett, „Wyobraź sobie”, WSiP, Warszawa 2000.


 

Wasza ocena: 4.5
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito