W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
02.12.2010

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Przykładowa ankieta dla rodziców – badamy, w jaki sposób współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym przekłada się na rozwój edukacyjny uczniów.

 

Szukamy odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim zakresie szkoła korzysta z zasobów środowiska lokalnego?
Jakie formy współpracy są najczęściej podejmowane przez nauczycieli?
Jakie korzyści ze współpracy odnoszą uczniowie?

 

Niniejsza ankieta została przygotowana przez zespół nauczycieli naszej szkoły. Celem badań jest poznanie Pani/Pana opinii na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Prosimy o wyczerpujące odpowiedzi, które przyczynią się do oceny współpracy i dostosowania jej do oczekiwań całej społeczności szkolnej.

1. Z jakimi instytucjami i organizacjami podejmuje współpracę szkoła Pani/Pana dziecka? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi i w razie potrzeby dopisać brakujące.

  

 • urząd gminy/miasta
 • Fundusz Ochrony Środowiska 
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
  Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych — przykładowa ankieta dla ucznia
  czytaj więcej>>
 • straż pożarna
 • Liga Ochrony Przyrody
 • muzea
 • teatry
 • domy kultury
 • ogrody botaniczne/zoologiczne
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • Polski Klub Ekologiczny
 • rodzice (np. rada rodziców)
 • sąsiednie szkoły
 • Rola ewaluacji w nadzorze pedagogicznym w przedszkolu
  Celem nadzoru pedagogicznego według obowiązującej ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie wysokiej jakości pracy instytucji edukacyjnych – mimo że słowo „jakość” w ustawie nie zostało użyte. czytaj więcej>>
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wyższe uczelnie (instytuty naukowe)
 • zakłady oczyszczania
 • zieleń miejska


Inne (jakie?):   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Czy są Państwo zapraszani do udziału w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę:

 •  tak                
 •  nie       

Jeśli tak, to proszę napisać w jakich:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym brało udział Pani/Pana dziecko?

  

 • konkursy
 • lekcje muzealne
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  Szukamy odpowiedzi na następujące pytania:
  W jakim zakresie szkoła korzysta z zasobów środowiska lokalnego?
  czytaj więcej>>
 • zajęcia terenowe
 • wycieczki
 • zajęcia w bibliotece publicznej
 • zajęcia w teatrze
 • zajęcia w domu kultury
 • prelekcje, prezentacje
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • imprezy z udziałem rodziców


Inne (jakie?):   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Jakie widzi Pani/Pan korzyści dla uczniów wynikające ze współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. W jaki sposób może Pani/Pan wpływać na zakres współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 

Wasza ocena: 4.8
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito