W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
03.12.2010

Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych — przykładowa ankieta dla ucznia


Szukamy odpowiedzi na pytania: jakie działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów są prowadzone w szkole
i na ile są one zgodne z potrzebami uczniów?


Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
chcemy poznać Twoją opinię na temat prowadzonych w szkole zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów i ich efektów. Prosimy Cię o szczere odpowiedzi. Pomogą nam one zaplanować działania w roku przyszłym. Ankieta jest anonimowa.


1. Czy w szkole masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań? Zaznacz wybraną odpowiedź.          

 •  Tak                                     
 •  Nie


2. Z jakich form zajęć dodatkowych korzystasz? Zaznacz wybrane odpowiedzi.

Rola ewaluacji w nadzorze pedagogicznym w przedszkolu

Celem nadzoru pedagogicznego według obowiązującej ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie wysokiej jakości pracy instytucji edukacyjnych – mimo że słowo „jakość” w ustawie nie zostało użyte. czytaj więcej>>

 • naukowe
 • sportowe
 • plastyczne
 • muzyczne
 • taneczne
 • teatralne
 • inne (jakie?) ………………………………………………………………………………


3. Czy chętnie uczestniczysz w tych zajęciach? Zaznacz wybraną odpowiedź.

 •  Tak                                                                         
 •  Nie


4. Czy metody i formy pracy stosowane przez nauczyciela są dla Ciebie interesujące? Zaznacz wybraną odpowiedź.

 •  Tak                                                                    
 •  Nie

 

5. Czy Twoim zdaniem należy coś zmienić w formach prowadzonych zajęć? Zaznacz wybraną odpowiedź.

 •  Tak                                                                   
 •  Nie


6. Jeśli tak, to podaj swoje propozycje.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału w: (podkreśl wybrane odpowiedzi).

Koncepcja pracy przedszkola

Nasze pytanie badawcze brzmi: Na ile aktualna jest dotychczasowa koncepcja pracy i jak jest ona oceniana przez główne podmioty, czyli przez nauczycieli, rodziców i specjalistów...
czytaj więcej>>

 • konkursach                           TAK        NIE
 • olimpiadach                          TAK         NIE
 • turniejach                             TAK         NIE
 • zawodach sportowych                        TAK         NIE
 • unijnych programach edukacyjnych     TAK         NIE

 

8. Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? Zaznacz wybraną odpowiedź.

 •  Tak                                                                                       
 •   Nie


9. Jeśli tak, to jaki sposób?
a)    wystawy prac uczniowskich
b)    przeglądy twórczości artystycznej
c)    imprezy szkolne i międzyszkolne
d)    prezentacje prac na stronie internetowej szkoły
e)    inne sposoby (jakie?)

•    …………………………………………………………….
•    …………………………………………………………….
•    …………………………………………………………….

   
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Wasza ocena: 3.7
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito