W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
24.09.2013

Procedura przygotowania koncepcji pracy szkoły

Więcej na temat przygotowania koncepcji pracy szkoły przeczytasz na www.dyrektorium.pl

 

Przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nałożyły na szkołę obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Nie określono jednak formy jaką ma ona przyjąć. Niniejsze opracowanie krok po kroku wyjaśnia kolejne etapy przygotowania koncepcji pracy szkoły.

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wprowadza pojęcie "koncepcji pracy szkoły". W załączniku do rozporządzenia pojawia się wymaganie: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Szkoła może podejmować autonomiczne decyzje dotyczące sposobu wypełniania wymagań, dzięki temu, że są one opisane na wysokim poziomie ogólności.

Rozporządzenie nakazuje szkole opracować koncepcję swojej pracy, nie narzuca jednak, jaką formę ma ona przyjąć. W gestii dyrektora i rady pedagogicznej leży zatem rozstrzygnięcie, czy ma to być pięcioletni, dwuletni czy roczny program rozwoju szkoły.

Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna

Terminy:
Krok 1. – na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej
Krok 2. – w dwóch pierwszych tygodniach września
Krok 3. – do końca września
Krok 4. i 5. – do 15 października

KROK 1 . Powołanie zespołu zadaniowego
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia,   szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Oczywiście szkoły, które chcą się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki, nie tylko wypracowują koncepcję pracy, lecz także (w razie potrzeb) analizują ją i modyfikują tak, aby była adekwatna do konkretnej sytuacji, w której szkoła się znajduje.

W skład zespołu zadaniowego powinni wejść doświadczeni nauczyciele, którzy znają dobrze specyfikę zarówno szkoły, jak i środowiska.

KROK 2 . Zebranie informacji wyjściowych
Przystępując do tworzenia koncepcji, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim założenia koncepcji muszą być realne. Realność koncepcji stanowi gwarancję, że wyznaczone cele będą możliwe do osiągnięcia. Ponadto jeśli koncepcja jest opracowana na podstawie realnych zagrożeń minimalizujemy możliwość porażki.

Kolejnym, niezwykle istotnym kryterium opracowania koncepcji, jest jej użyteczność. Wypracowanie koncepcji, która nie będzie wykorzystywana w pracy szkoły, jest niezwykle demotywujące.

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zadbać nie tylko o to, żeby koncepcja była spójna ze wszystkimi dokumentami funkcjonującymi w szkole, lecz także aby była postrzegana jako dokument potrzebny, wręcz niezbędny do właściwego rozwoju szkoły.

Zebranie powyższych informacji powinno odbyć się w dwóch pierwszych tygodniach września.

KROK 3 . Przeprowadzenie ogólnoszkolnej debaty
Właściwie i rzetelnie przeprowadzona ogólnoszkolna debata nie tylko pozwoli ocenić stan rzeczywisty, lecz także będzie stanowić doskonały punkt wyjściowy do napisania koncepcji pracy szkoły.

Przeprowadzając debatę, należy zwrócić uwagę na osiągnięcia i bazę materialną szkoły oraz na potencjał środowiska lokalnego. Bardzo ważna jest również organizacja pracy szkoły, kadra (zwłaszcza jej liczebność i poziom wykształcenia nauczycieli) i struktura zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

W celu sprawnego przeprowadzenia debaty można zaplanować spotkania zespołu zadaniowego i dyrektora z:
- nauczycielami,
- rodzicami,
- uczniami.

Przeprowadzenie debaty powinno zakończyć się do końca września.

 

Opis kolejnych kroków oraz dokumenty takie jak:

  • Wzór koncepcji pracy szkoły liceum ogólnokształcącego
  • Wzór Koncepcji pracy szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)

 znajdą Państwo na portalu Dyrektorium.pl


 

Wasza ocena: 4.7
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito