Wszawica - jak poinformować rodziców o problemie?

Wszawica – jak poinformować rodziców o problemie?


Wszawica (pedikuloza) jest zjawiskiem, które wraca jak bumerang – często w każdym kolejnym roku edukacyjnym. Potrafi zepsuć nawet najlepsze relacje między rodzicami a dyrekcją i pracownikami przedszkola. Bo tam, gdzie pojawiają się wszy, łatwo o rozbudzone emocje. Podpowiadamy, jak uniknąć impasu na linii rodzic – personel przedszkola.

Jak wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, problem wszawicy zgłaszało w 2013 r. ponad 44 proc. dyrektorów placówek edukacyjnych w Polsce. Z analizy wyników szczegółowych badań dowiadujemy się, że w większości przedszkoli i szkół problem pedikulozy dotyczył jednego dziecka. Zaledwie w 1,5 proc placówek wszy znajdowano u więcej niż 20 wychowanków. Jednak problemu nie należy lekceważyć. Parafrazując słynne przysłowie – w przypadku wszawicy jedna „jaskółka” wiosnę, niestety, czyni.

1 września – zdecydowany start

Podstawami sprawnej walki z o czyste głowy wychowanków przedszkola są:
 • rzeczowa, wyczerpująca informacja, poparta faktami,
 • zdecydowany, lecz uprzejmy dialog personelu pracującego w przedszkolu z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • asertywna postawa i zachowanie nastawione na rozwiązanie problemu, a nie poddanie się emocjom,
 • edukacja odnoście ważnej roli profilaktyki wszawicy.

Początek każdego roku szkolnego stanowi świetny punkt startowy dla programu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszawicy w przedszkolu i stłumienie w zarodku epidemii zakażenia pasożytem.

Jakie informacje przekazać po wakacjach?

Akademia powitalna, w której uczestniczy zazwyczaj bardzo dużo rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, jest świetną okazją nie tylko do przedstawienia zagadnień związanych z programem edukacyjnym. W mowie powitalnej dyrektor przedszkola może, a wręcz powinien poruszyć temat wszawicy.

Uczestnikom spotkania warto:
 • przybliżyć problem wszawicy jako choroby wysoce zakaźnej, pasożytniczej oraz położyć nacisk na rosnącą częstotliwość występowania pedikulozy,
 • przytoczyć dane ze statystyk, raportów oficjalnych instytucji, dzięki którym słuchacze zaznajomią się z wynikami wskazującymi na coraz częstsze występowanie wszawicy w Polsce,
 • położyć nacisk na fakt, że wszawica u dziecka nie ma żadnego związku z niedociągnięciami higienicznymi,
 • omówić, jak rozpoznać zainfekowanie pasożytem,
 • uczulić, że większość przypadków pedikulozy notuje się po powrocie dzieci z wakacji lub ferii zimowych i jest to zjawisko standardowe,
 • poprosić o współpracę w imię dobra dzieci.

Jak mówić, aby rodzice słuchali?
 • Przekazywaniem informacji podczas akademii powitalnej powinien zająć się dyrektor przedszkola. Wzrasta wtedy siła przekazu – działa tu autorytet osoby zajmującej najwyższe stanowisko w przedszkolu.
 • Bardzo ważne jest, aby słuchacze mieli poczucie, że są traktowani jak partnerzy w dążeniu zapewnienia dzieciom komfortowych warunków nauki i zabawy w okresie przedszkolnym, a dyrekcja przedszkola ma całkowitą pewność, że w razie pojawienia się inwazji pasożytów w przedszkolu postąpią dojrzale i roztropnie.
 • Aby dodatkowo podkreślić wagę przekazywanej informacji i wzmocnić szanse na pozytywny odbiór faktów dotyczących wszawicy, dyrektor może poprosić pielęgniarkę przedszkolną lub higienistkę o współwystąpienie lub o pełne zapoznanie rodziców z tematyką pedikulozy – zjawiska, wbrew powszechnemu mniemaniu, występującego dość często, z tendencją do wzrostu częstotliwości pojawiania się. Można też zaprosić na spotkanie powitalne lekarza, który podejmie się przybliżenia zgromadzonym problemu wszawicy. Autorytet „białego fartucha” może z powodzeniem zwiększyć skuteczność przekazu.
 • Należy podać podstawy prawne, które uzasadniają ciążący na dyrekcji przedszkola obowiązek działań na rzecz zapobiegania epidemii pedikulozy. Rodziców i opiekunów trzeba też rzeczowo poinformować o ich prawach i obowiązkach – tak, aby wiedzieli, jak wygląda procedura postępowania w razie stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 • Spotkanie powitalne powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze, a osoby prezentujące problem pedikulozy powinny przyjąć postawę otwartą na rodziców.
 • W żadnym wypadku nie bagatelizujemy problemu inwazji pasożytów, ale też nie straszymy rodziców tym zjawiskiem. Rzeczowo informujemy o możliwych powikłaniach. Można podać kilka przykładów z przeszłości.
 • Podkreślamy otwartość dyrekcji i personelu na współdziałanie w imię dobra dzieci.
 • Przedstawiamy, krok po kroku, schemat optymalnego postępowania rodziców w razie stwierdzenia wszy u swojego dziecka i podkreślamy, jak bardzo przydają się tu radykalizm i szybkość interwencji.

Na tego typu spotkanie warto przygotować infografiki i ulotki informujące o zakażeniu wszami i o sposobach zwalczania tych pasożytów.

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu?

 • Zwołaj zebranie rodziców, w którym będą też uczestniczyć higienistka szkolna lub pielęgniarka. Osoby te – jako najbardziej kompetentne – powinny przekazać informację opiekunom dzieci o wystąpieniu wszawicy i konieczności natychmiastowego przeglądnięcia włosów dzieciom należącym do grupy, w której wszawicę stwierdzono, oraz domownikom pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
 • Koniecznie poinformuj rodziców o możliwości uzyskania wsparcia ze strony pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z likwidacją wszawicy.
 • Przekaż informację, że w razie, gdy ustalone działania nie są należycie realizowane, personel ma obowiązek zgłosić problem do ośrodka pomocy społecznej i zwrócić się do tej instytucji o wzmożenie nadzoru na przeprowadzeniem procedury likwidacji wszawicy u dzieci zakażonych pasożytami.

Jak przekazać wiadomość o wszawicy rodzicom dziecka mającego pasożyty?
 • Tu obowiązuje pełen profesjonalizm, a jednocześnie autentyczna życzliwość, empatia, nakierowanie na potrzeby dziecka i asertywność – bo tylko dzięki tym cechom uda się nawiązać z rodzicem konstruktywny dialog.
 • Zaproś rodziców dziecka wymagającego kuracji do odgrodzonego od hałasu miejsca w przedszkolu i dopiero tam spokojnie zacznij rozmawiać.
 • Nie owijaj tematu w bawełnę, mów wprost, ale w razie nadmiernie przesyconej emocjami reakcji i sprzeciwu, absolutnie nie daj się sprowokować do wybuchu.
 • Nigdy nie wytykaj niczego i nie narzucaj rodzicom; postaw na życzliwą informację skupioną na problemie.
 • Możesz poprosić o pozostawienie dziecka w domu i nieprzyprowadzanie go do przedszkola na czas infekcji.
 • Jeśli rodzic odmawia pomocy, wtedy ty – posiłkując się art. prawnymi – masz obowiązek uświadomić rodzicowi fakt, że w razie braku współpracy podejmiesz radykalne kroki zwiększające skuteczność likwidowania pasożytów.

Tego nigdy nie rób!
 • Nie argumentuj krzykiem.
 • Nie narzucaj rodzicowi własnego zdania (nawet jeśli wiesz, że rodzic nie ma racji).
 • Nie daj się wciągnąć w czcze dyskusje.
 • Nie sugeruj, że wszawica wynika z braku dbałości o dziecko.
 • Nie odmawiaj wyjaśnień na temat pedikulozy. Jeśli czegoś nie wiesz, nie staraj się być omnibusem, ale przyznaj, że musisz w tym punkcie uzupełnić wiedzę. W ten sposób zdobywasz autorytet i zaufanie.


Katarzyna Kieś-Kokocińska

Pliki do pobrania

Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Głos pedagogiczny

Głos pedagogiczny

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów...
zamów reklamę

Wszawica - jak poinformować rodziców o problemie?

Wszawica – jak poinformować rodziców o problemie?


Wszawica (pedikuloza) jest zjawiskiem, które wraca jak bumerang – często w każdym kolejnym roku edukacyjnym. Potrafi zepsuć nawet najlepsze relacje między rodzicami a dyrekcją i pracownikami przedszkola. Bo tam, gdzie pojawiają się wszy, łatwo o rozbudzone emocje. Podpowiadamy, jak uniknąć impasu na linii rodzic – personel przedszkola.

Jak wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, problem wszawicy zgłaszało w 2013 r. ponad 44 proc. dyrektorów placówek edukacyjnych w Polsce. Z analizy wyników szczegółowych badań dowiadujemy się, że w większości przedszkoli i szkół problem pedikulozy dotyczył jednego dziecka. Zaledwie w 1,5 proc placówek wszy znajdowano u więcej niż 20 wychowanków. Jednak problemu nie należy lekceważyć. Parafrazując słynne przysłowie – w przypadku wszawicy jedna „jaskółka” wiosnę, niestety, czyni.

1 września – zdecydowany start

Podstawami sprawnej walki z o czyste głowy wychowanków przedszkola są:
 • rzeczowa, wyczerpująca informacja, poparta faktami,
 • zdecydowany, lecz uprzejmy dialog personelu pracującego w przedszkolu z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • asertywna postawa i zachowanie nastawione na rozwiązanie problemu, a nie poddanie się emocjom,
 • edukacja odnoście ważnej roli profilaktyki wszawicy.

Początek każdego roku szkolnego stanowi świetny punkt startowy dla programu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszawicy w przedszkolu i stłumienie w zarodku epidemii zakażenia pasożytem.

Jakie informacje przekazać po wakacjach?

Akademia powitalna, w której uczestniczy zazwyczaj bardzo dużo rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, jest świetną okazją nie tylko do przedstawienia zagadnień związanych z programem edukacyjnym. W mowie powitalnej dyrektor przedszkola może, a wręcz powinien poruszyć temat wszawicy.

Uczestnikom spotkania warto:
 • przybliżyć problem wszawicy jako choroby wysoce zakaźnej, pasożytniczej oraz położyć nacisk na rosnącą częstotliwość występowania pedikulozy,
 • przytoczyć dane ze statystyk, raportów oficjalnych instytucji, dzięki którym słuchacze zaznajomią się z wynikami wskazującymi na coraz częstsze występowanie wszawicy w Polsce,
 • położyć nacisk na fakt, że wszawica u dziecka nie ma żadnego związku z niedociągnięciami higienicznymi,
 • omówić, jak rozpoznać zainfekowanie pasożytem,
 • uczulić, że większość przypadków pedikulozy notuje się po powrocie dzieci z wakacji lub ferii zimowych i jest to zjawisko standardowe,
 • poprosić o współpracę w imię dobra dzieci.

Jak mówić, aby rodzice słuchali?
 • Przekazywaniem informacji podczas akademii powitalnej powinien zająć się dyrektor przedszkola. Wzrasta wtedy siła przekazu – działa tu autorytet osoby zajmującej najwyższe stanowisko w przedszkolu.
 • Bardzo ważne jest, aby słuchacze mieli poczucie, że są traktowani jak partnerzy w dążeniu zapewnienia dzieciom komfortowych warunków nauki i zabawy w okresie przedszkolnym, a dyrekcja przedszkola ma całkowitą pewność, że w razie pojawienia się inwazji pasożytów w przedszkolu postąpią dojrzale i roztropnie.
 • Aby dodatkowo podkreślić wagę przekazywanej informacji i wzmocnić szanse na pozytywny odbiór faktów dotyczących wszawicy, dyrektor może poprosić pielęgniarkę przedszkolną lub higienistkę o współwystąpienie lub o pełne zapoznanie rodziców z tematyką pedikulozy – zjawiska, wbrew powszechnemu mniemaniu, występującego dość często, z tendencją do wzrostu częstotliwości pojawiania się. Można też zaprosić na spotkanie powitalne lekarza, który podejmie się przybliżenia zgromadzonym problemu wszawicy. Autorytet „białego fartucha” może z powodzeniem zwiększyć skuteczność przekazu.
 • Należy podać podstawy prawne, które uzasadniają ciążący na dyrekcji przedszkola obowiązek działań na rzecz zapobiegania epidemii pedikulozy. Rodziców i opiekunów trzeba też rzeczowo poinformować o ich prawach i obowiązkach – tak, aby wiedzieli, jak wygląda procedura postępowania w razie stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 • Spotkanie powitalne powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze, a osoby prezentujące problem pedikulozy powinny przyjąć postawę otwartą na rodziców.
 • W żadnym wypadku nie bagatelizujemy problemu inwazji pasożytów, ale też nie straszymy rodziców tym zjawiskiem. Rzeczowo informujemy o możliwych powikłaniach. Można podać kilka przykładów z przeszłości.
 • Podkreślamy otwartość dyrekcji i personelu na współdziałanie w imię dobra dzieci.
 • Przedstawiamy, krok po kroku, schemat optymalnego postępowania rodziców w razie stwierdzenia wszy u swojego dziecka i podkreślamy, jak bardzo przydają się tu radykalizm i szybkość interwencji.

Na tego typu spotkanie warto przygotować infografiki i ulotki informujące o zakażeniu wszami i o sposobach zwalczania tych pasożytów.

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu?

 • Zwołaj zebranie rodziców, w którym będą też uczestniczyć higienistka szkolna lub pielęgniarka. Osoby te – jako najbardziej kompetentne – powinny przekazać informację opiekunom dzieci o wystąpieniu wszawicy i konieczności natychmiastowego przeglądnięcia włosów dzieciom należącym do grupy, w której wszawicę stwierdzono, oraz domownikom pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
 • Koniecznie poinformuj rodziców o możliwości uzyskania wsparcia ze strony pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z likwidacją wszawicy.
 • Przekaż informację, że w razie, gdy ustalone działania nie są należycie realizowane, personel ma obowiązek zgłosić problem do ośrodka pomocy społecznej i zwrócić się do tej instytucji o wzmożenie nadzoru na przeprowadzeniem procedury likwidacji wszawicy u dzieci zakażonych pasożytami.

Jak przekazać wiadomość o wszawicy rodzicom dziecka mającego pasożyty?
 • Tu obowiązuje pełen profesjonalizm, a jednocześnie autentyczna życzliwość, empatia, nakierowanie na potrzeby dziecka i asertywność – bo tylko dzięki tym cechom uda się nawiązać z rodzicem konstruktywny dialog.
 • Zaproś rodziców dziecka wymagającego kuracji do odgrodzonego od hałasu miejsca w przedszkolu i dopiero tam spokojnie zacznij rozmawiać.
 • Nie owijaj tematu w bawełnę, mów wprost, ale w razie nadmiernie przesyconej emocjami reakcji i sprzeciwu, absolutnie nie daj się sprowokować do wybuchu.
 • Nigdy nie wytykaj niczego i nie narzucaj rodzicom; postaw na życzliwą informację skupioną na problemie.
 • Możesz poprosić o pozostawienie dziecka w domu i nieprzyprowadzanie go do przedszkola na czas infekcji.
 • Jeśli rodzic odmawia pomocy, wtedy ty – posiłkując się art. prawnymi – masz obowiązek uświadomić rodzicowi fakt, że w razie braku współpracy podejmiesz radykalne kroki zwiększające skuteczność likwidowania pasożytów.

Tego nigdy nie rób!
 • Nie argumentuj krzykiem.
 • Nie narzucaj rodzicowi własnego zdania (nawet jeśli wiesz, że rodzic nie ma racji).
 • Nie daj się wciągnąć w czcze dyskusje.
 • Nie sugeruj, że wszawica wynika z braku dbałości o dziecko.
 • Nie odmawiaj wyjaśnień na temat pedikulozy. Jeśli czegoś nie wiesz, nie staraj się być omnibusem, ale przyznaj, że musisz w tym punkcie uzupełnić wiedzę. W ten sposób zdobywasz autorytet i zaufanie.


Katarzyna Kieś-Kokocińska

Pliki do pobrania

Wszawica - jak poinformować rodziców o problemie?

Wszawica – jak poinformować rodziców o problemie?


Wszawica (pedikuloza) jest zjawiskiem, które wraca jak bumerang – często w każdym kolejnym roku edukacyjnym. Potrafi zepsuć nawet najlepsze relacje między rodzicami a dyrekcją i pracownikami przedszkola. Bo tam, gdzie pojawiają się wszy, łatwo o rozbudzone emocje. Podpowiadamy, jak uniknąć impasu na linii rodzic – personel przedszkola.

Jak wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, problem wszawicy zgłaszało w 2013 r. ponad 44 proc. dyrektorów placówek edukacyjnych w Polsce. Z analizy wyników szczegółowych badań dowiadujemy się, że w większości przedszkoli i szkół problem pedikulozy dotyczył jednego dziecka. Zaledwie w 1,5 proc placówek wszy znajdowano u więcej niż 20 wychowanków. Jednak problemu nie należy lekceważyć. Parafrazując słynne przysłowie – w przypadku wszawicy jedna „jaskółka” wiosnę, niestety, czyni.

1 września – zdecydowany start

Podstawami sprawnej walki z o czyste głowy wychowanków przedszkola są:
 • rzeczowa, wyczerpująca informacja, poparta faktami,
 • zdecydowany, lecz uprzejmy dialog personelu pracującego w przedszkolu z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • asertywna postawa i zachowanie nastawione na rozwiązanie problemu, a nie poddanie się emocjom,
 • edukacja odnoście ważnej roli profilaktyki wszawicy.

Początek każdego roku szkolnego stanowi świetny punkt startowy dla programu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszawicy w przedszkolu i stłumienie w zarodku epidemii zakażenia pasożytem.

Jakie informacje przekazać po wakacjach?

Akademia powitalna, w której uczestniczy zazwyczaj bardzo dużo rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, jest świetną okazją nie tylko do przedstawienia zagadnień związanych z programem edukacyjnym. W mowie powitalnej dyrektor przedszkola może, a wręcz powinien poruszyć temat wszawicy.

Uczestnikom spotkania warto:
 • przybliżyć problem wszawicy jako choroby wysoce zakaźnej, pasożytniczej oraz położyć nacisk na rosnącą częstotliwość występowania pedikulozy,
 • przytoczyć dane ze statystyk, raportów oficjalnych instytucji, dzięki którym słuchacze zaznajomią się z wynikami wskazującymi na coraz częstsze występowanie wszawicy w Polsce,
 • położyć nacisk na fakt, że wszawica u dziecka nie ma żadnego związku z niedociągnięciami higienicznymi,
 • omówić, jak rozpoznać zainfekowanie pasożytem,
 • uczulić, że większość przypadków pedikulozy notuje się po powrocie dzieci z wakacji lub ferii zimowych i jest to zjawisko standardowe,
 • poprosić o współpracę w imię dobra dzieci.

Jak mówić, aby rodzice słuchali?
 • Przekazywaniem informacji podczas akademii powitalnej powinien zająć się dyrektor przedszkola. Wzrasta wtedy siła przekazu – działa tu autorytet osoby zajmującej najwyższe stanowisko w przedszkolu.
 • Bardzo ważne jest, aby słuchacze mieli poczucie, że są traktowani jak partnerzy w dążeniu zapewnienia dzieciom komfortowych warunków nauki i zabawy w okresie przedszkolnym, a dyrekcja przedszkola ma całkowitą pewność, że w razie pojawienia się inwazji pasożytów w przedszkolu postąpią dojrzale i roztropnie.
 • Aby dodatkowo podkreślić wagę przekazywanej informacji i wzmocnić szanse na pozytywny odbiór faktów dotyczących wszawicy, dyrektor może poprosić pielęgniarkę przedszkolną lub higienistkę o współwystąpienie lub o pełne zapoznanie rodziców z tematyką pedikulozy – zjawiska, wbrew powszechnemu mniemaniu, występującego dość często, z tendencją do wzrostu częstotliwości pojawiania się. Można też zaprosić na spotkanie powitalne lekarza, który podejmie się przybliżenia zgromadzonym problemu wszawicy. Autorytet „białego fartucha” może z powodzeniem zwiększyć skuteczność przekazu.
 • Należy podać podstawy prawne, które uzasadniają ciążący na dyrekcji przedszkola obowiązek działań na rzecz zapobiegania epidemii pedikulozy. Rodziców i opiekunów trzeba też rzeczowo poinformować o ich prawach i obowiązkach – tak, aby wiedzieli, jak wygląda procedura postępowania w razie stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 • Spotkanie powitalne powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze, a osoby prezentujące problem pedikulozy powinny przyjąć postawę otwartą na rodziców.
 • W żadnym wypadku nie bagatelizujemy problemu inwazji pasożytów, ale też nie straszymy rodziców tym zjawiskiem. Rzeczowo informujemy o możliwych powikłaniach. Można podać kilka przykładów z przeszłości.
 • Podkreślamy otwartość dyrekcji i personelu na współdziałanie w imię dobra dzieci.
 • Przedstawiamy, krok po kroku, schemat optymalnego postępowania rodziców w razie stwierdzenia wszy u swojego dziecka i podkreślamy, jak bardzo przydają się tu radykalizm i szybkość interwencji.

Na tego typu spotkanie warto przygotować infografiki i ulotki informujące o zakażeniu wszami i o sposobach zwalczania tych pasożytów.

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu?

 • Zwołaj zebranie rodziców, w którym będą też uczestniczyć higienistka szkolna lub pielęgniarka. Osoby te – jako najbardziej kompetentne – powinny przekazać informację opiekunom dzieci o wystąpieniu wszawicy i konieczności natychmiastowego przeglądnięcia włosów dzieciom należącym do grupy, w której wszawicę stwierdzono, oraz domownikom pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
 • Koniecznie poinformuj rodziców o możliwości uzyskania wsparcia ze strony pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z likwidacją wszawicy.
 • Przekaż informację, że w razie, gdy ustalone działania nie są należycie realizowane, personel ma obowiązek zgłosić problem do ośrodka pomocy społecznej i zwrócić się do tej instytucji o wzmożenie nadzoru na przeprowadzeniem procedury likwidacji wszawicy u dzieci zakażonych pasożytami.

Jak przekazać wiadomość o wszawicy rodzicom dziecka mającego pasożyty?
 • Tu obowiązuje pełen profesjonalizm, a jednocześnie autentyczna życzliwość, empatia, nakierowanie na potrzeby dziecka i asertywność – bo tylko dzięki tym cechom uda się nawiązać z rodzicem konstruktywny dialog.
 • Zaproś rodziców dziecka wymagającego kuracji do odgrodzonego od hałasu miejsca w przedszkolu i dopiero tam spokojnie zacznij rozmawiać.
 • Nie owijaj tematu w bawełnę, mów wprost, ale w razie nadmiernie przesyconej emocjami reakcji i sprzeciwu, absolutnie nie daj się sprowokować do wybuchu.
 • Nigdy nie wytykaj niczego i nie narzucaj rodzicom; postaw na życzliwą informację skupioną na problemie.
 • Możesz poprosić o pozostawienie dziecka w domu i nieprzyprowadzanie go do przedszkola na czas infekcji.
 • Jeśli rodzic odmawia pomocy, wtedy ty – posiłkując się art. prawnymi – masz obowiązek uświadomić rodzicowi fakt, że w razie braku współpracy podejmiesz radykalne kroki zwiększające skuteczność likwidowania pasożytów.

Tego nigdy nie rób!
 • Nie argumentuj krzykiem.
 • Nie narzucaj rodzicowi własnego zdania (nawet jeśli wiesz, że rodzic nie ma racji).
 • Nie daj się wciągnąć w czcze dyskusje.
 • Nie sugeruj, że wszawica wynika z braku dbałości o dziecko.
 • Nie odmawiaj wyjaśnień na temat pedikulozy. Jeśli czegoś nie wiesz, nie staraj się być omnibusem, ale przyznaj, że musisz w tym punkcie uzupełnić wiedzę. W ten sposób zdobywasz autorytet i zaufanie.


Katarzyna Kieś-Kokocińska

Pliki do pobrania

Wszawica - jak poinformować rodziców o problemie?

Wszawica – jak poinformować rodziców o problemie?


Wszawica (pedikuloza) jest zjawiskiem, które wraca jak bumerang – często w każdym kolejnym roku edukacyjnym. Potrafi zepsuć nawet najlepsze relacje między rodzicami a dyrekcją i pracownikami przedszkola. Bo tam, gdzie pojawiają się wszy, łatwo o rozbudzone emocje. Podpowiadamy, jak uniknąć impasu na linii rodzic – personel przedszkola.

Jak wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, problem wszawicy zgłaszało w 2013 r. ponad 44 proc. dyrektorów placówek edukacyjnych w Polsce. Z analizy wyników szczegółowych badań dowiadujemy się, że w większości przedszkoli i szkół problem pedikulozy dotyczył jednego dziecka. Zaledwie w 1,5 proc placówek wszy znajdowano u więcej niż 20 wychowanków. Jednak problemu nie należy lekceważyć. Parafrazując słynne przysłowie – w przypadku wszawicy jedna „jaskółka” wiosnę, niestety, czyni.

1 września – zdecydowany start

Podstawami sprawnej walki z o czyste głowy wychowanków przedszkola są:
 • rzeczowa, wyczerpująca informacja, poparta faktami,
 • zdecydowany, lecz uprzejmy dialog personelu pracującego w przedszkolu z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • asertywna postawa i zachowanie nastawione na rozwiązanie problemu, a nie poddanie się emocjom,
 • edukacja odnoście ważnej roli profilaktyki wszawicy.

Początek każdego roku szkolnego stanowi świetny punkt startowy dla programu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszawicy w przedszkolu i stłumienie w zarodku epidemii zakażenia pasożytem.

Jakie informacje przekazać po wakacjach?

Akademia powitalna, w której uczestniczy zazwyczaj bardzo dużo rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, jest świetną okazją nie tylko do przedstawienia zagadnień związanych z programem edukacyjnym. W mowie powitalnej dyrektor przedszkola może, a wręcz powinien poruszyć temat wszawicy.

Uczestnikom spotkania warto:
 • przybliżyć problem wszawicy jako choroby wysoce zakaźnej, pasożytniczej oraz położyć nacisk na rosnącą częstotliwość występowania pedikulozy,
 • przytoczyć dane ze statystyk, raportów oficjalnych instytucji, dzięki którym słuchacze zaznajomią się z wynikami wskazującymi na coraz częstsze występowanie wszawicy w Polsce,
 • położyć nacisk na fakt, że wszawica u dziecka nie ma żadnego związku z niedociągnięciami higienicznymi,
 • omówić, jak rozpoznać zainfekowanie pasożytem,
 • uczulić, że większość przypadków pedikulozy notuje się po powrocie dzieci z wakacji lub ferii zimowych i jest to zjawisko standardowe,
 • poprosić o współpracę w imię dobra dzieci.

Jak mówić, aby rodzice słuchali?
 • Przekazywaniem informacji podczas akademii powitalnej powinien zająć się dyrektor przedszkola. Wzrasta wtedy siła przekazu – działa tu autorytet osoby zajmującej najwyższe stanowisko w przedszkolu.
 • Bardzo ważne jest, aby słuchacze mieli poczucie, że są traktowani jak partnerzy w dążeniu zapewnienia dzieciom komfortowych warunków nauki i zabawy w okresie przedszkolnym, a dyrekcja przedszkola ma całkowitą pewność, że w razie pojawienia się inwazji pasożytów w przedszkolu postąpią dojrzale i roztropnie.
 • Aby dodatkowo podkreślić wagę przekazywanej informacji i wzmocnić szanse na pozytywny odbiór faktów dotyczących wszawicy, dyrektor może poprosić pielęgniarkę przedszkolną lub higienistkę o współwystąpienie lub o pełne zapoznanie rodziców z tematyką pedikulozy – zjawiska, wbrew powszechnemu mniemaniu, występującego dość często, z tendencją do wzrostu częstotliwości pojawiania się. Można też zaprosić na spotkanie powitalne lekarza, który podejmie się przybliżenia zgromadzonym problemu wszawicy. Autorytet „białego fartucha” może z powodzeniem zwiększyć skuteczność przekazu.
 • Należy podać podstawy prawne, które uzasadniają ciążący na dyrekcji przedszkola obowiązek działań na rzecz zapobiegania epidemii pedikulozy. Rodziców i opiekunów trzeba też rzeczowo poinformować o ich prawach i obowiązkach – tak, aby wiedzieli, jak wygląda procedura postępowania w razie stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 • Spotkanie powitalne powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze, a osoby prezentujące problem pedikulozy powinny przyjąć postawę otwartą na rodziców.
 • W żadnym wypadku nie bagatelizujemy problemu inwazji pasożytów, ale też nie straszymy rodziców tym zjawiskiem. Rzeczowo informujemy o możliwych powikłaniach. Można podać kilka przykładów z przeszłości.
 • Podkreślamy otwartość dyrekcji i personelu na współdziałanie w imię dobra dzieci.
 • Przedstawiamy, krok po kroku, schemat optymalnego postępowania rodziców w razie stwierdzenia wszy u swojego dziecka i podkreślamy, jak bardzo przydają się tu radykalizm i szybkość interwencji.

Na tego typu spotkanie warto przygotować infografiki i ulotki informujące o zakażeniu wszami i o sposobach zwalczania tych pasożytów.

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu?

 • Zwołaj zebranie rodziców, w którym będą też uczestniczyć higienistka szkolna lub pielęgniarka. Osoby te – jako najbardziej kompetentne – powinny przekazać informację opiekunom dzieci o wystąpieniu wszawicy i konieczności natychmiastowego przeglądnięcia włosów dzieciom należącym do grupy, w której wszawicę stwierdzono, oraz domownikom pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
 • Koniecznie poinformuj rodziców o możliwości uzyskania wsparcia ze strony pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z likwidacją wszawicy.
 • Przekaż informację, że w razie, gdy ustalone działania nie są należycie realizowane, personel ma obowiązek zgłosić problem do ośrodka pomocy społecznej i zwrócić się do tej instytucji o wzmożenie nadzoru na przeprowadzeniem procedury likwidacji wszawicy u dzieci zakażonych pasożytami.

Jak przekazać wiadomość o wszawicy rodzicom dziecka mającego pasożyty?
 • Tu obowiązuje pełen profesjonalizm, a jednocześnie autentyczna życzliwość, empatia, nakierowanie na potrzeby dziecka i asertywność – bo tylko dzięki tym cechom uda się nawiązać z rodzicem konstruktywny dialog.
 • Zaproś rodziców dziecka wymagającego kuracji do odgrodzonego od hałasu miejsca w przedszkolu i dopiero tam spokojnie zacznij rozmawiać.
 • Nie owijaj tematu w bawełnę, mów wprost, ale w razie nadmiernie przesyconej emocjami reakcji i sprzeciwu, absolutnie nie daj się sprowokować do wybuchu.
 • Nigdy nie wytykaj niczego i nie narzucaj rodzicom; postaw na życzliwą informację skupioną na problemie.
 • Możesz poprosić o pozostawienie dziecka w domu i nieprzyprowadzanie go do przedszkola na czas infekcji.
 • Jeśli rodzic odmawia pomocy, wtedy ty – posiłkując się art. prawnymi – masz obowiązek uświadomić rodzicowi fakt, że w razie braku współpracy podejmiesz radykalne kroki zwiększające skuteczność likwidowania pasożytów.

Tego nigdy nie rób!
 • Nie argumentuj krzykiem.
 • Nie narzucaj rodzicowi własnego zdania (nawet jeśli wiesz, że rodzic nie ma racji).
 • Nie daj się wciągnąć w czcze dyskusje.
 • Nie sugeruj, że wszawica wynika z braku dbałości o dziecko.
 • Nie odmawiaj wyjaśnień na temat pedikulozy. Jeśli czegoś nie wiesz, nie staraj się być omnibusem, ale przyznaj, że musisz w tym punkcie uzupełnić wiedzę. W ten sposób zdobywasz autorytet i zaufanie.


Katarzyna Kieś-Kokocińska

Pliki do pobrania

Porady ekspertów

 
02.06.2010

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola


Czy do nauczycieli przedszkoli odnosi się wymiar urlopu wypoczynkowego w ujęciu godzinowym, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy? Czy mają oni prawo do „kodeksowego urlopu na żądanie?"

Uprawnienia nauczycieli w zakresie urlopu wypoczynkowego określają przepisy art. 64-67 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.).

Są one zróżnicowane w zależności od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w szkole, czy też w placówce, w której nie są przewidziane ferie szkolne, zwanej potocznie placówką „nieferyjną”. Przedszkole zalicza się do placówek „nieferyjnych” (o ile organ prowadzący nie zdecyduje inaczej) – uprawnienia urlopowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu określają przepisy art. 64 ust. 3 i 5a, art. 66 ust. 2 oraz art. 67 Karty Nauczyciela. W świetle tych przepisów nauczycielom przedszkoli przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

 

W przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego mają oni prawo do urlopu

 

POLECAMY:

 

projekty edukacyjneOd czego zależy sukces projektów edukacyjnych?

 

 

wagary od szkołyDziś nie idę do szkoły

 

 

 

ocenianie Ocenianie, które pomaga uczyć

 

wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przedszkola przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 35 dni roboczych. W art. 67 Karty Nauczyciela i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737, ze zm.) uregulowano kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za czas urlopu wypoczynkowego.

 

Na podstawie art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, odsyłającego do Kodeksu pracy w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy, do nauczycieli zatrudnionych w placówkach „nieferyjnych” mają zastosowanie następujące przepisy Kodeksu pracy:

art. 162: Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednakże
co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
art. 1672: Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie
przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Art. 1542 Kodeksu pracy, dotyczący udzielania urlopu w wymiarze godzinowym ma zastosowanie do tych nauczycieli, ale zgodnie z § 3 tego artykułu należy stosować go odpowiednio, biorąc pod uwagę specyfikę czasu pracy nauczycieli określoną w art. 42 KN. Wynika to z faktu, iż kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli uregulowano w art. 42 Karty Nauczyciela i mają w tym zakresie zastosowanie normy tam przewidziane.

Wasza ocena: 2.7
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito