Newsletter

Nowości wydawnicze

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Porady ekspertów

 
02.06.2010

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola


Czy do nauczycieli przedszkoli odnosi się wymiar urlopu wypoczynkowego w ujęciu godzinowym, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy? Czy mają oni prawo do „kodeksowego urlopu na żądanie?"

Uprawnienia nauczycieli w zakresie urlopu wypoczynkowego określają przepisy art. 64-67 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.).

Są one zróżnicowane w zależności od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w szkole, czy też w placówce, w której nie są przewidziane ferie szkolne, zwanej potocznie placówką „nieferyjną”. Przedszkole zalicza się do placówek „nieferyjnych” (o ile organ prowadzący nie zdecyduje inaczej) – uprawnienia urlopowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu określają przepisy art. 64 ust. 3 i 5a, art. 66 ust. 2 oraz art. 67 Karty Nauczyciela. W świetle tych przepisów nauczycielom przedszkoli przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

 

W przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego mają oni prawo do urlopu

 

POLECAMY:

 

projekty edukacyjneOd czego zależy sukces projektów edukacyjnych?

 

 

wagary od szkołyDziś nie idę do szkoły

 

 

 

ocenianie Ocenianie, które pomaga uczyć

 

wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przedszkola przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 35 dni roboczych. W art. 67 Karty Nauczyciela i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737, ze zm.) uregulowano kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za czas urlopu wypoczynkowego.

 

Na podstawie art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, odsyłającego do Kodeksu pracy w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy, do nauczycieli zatrudnionych w placówkach „nieferyjnych” mają zastosowanie następujące przepisy Kodeksu pracy:

art. 162: Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednakże
co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
art. 1672: Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie
przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Art. 1542 Kodeksu pracy, dotyczący udzielania urlopu w wymiarze godzinowym ma zastosowanie do tych nauczycieli, ale zgodnie z § 3 tego artykułu należy stosować go odpowiednio, biorąc pod uwagę specyfikę czasu pracy nauczycieli określoną w art. 42 KN. Wynika to z faktu, iż kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli uregulowano w art. 42 Karty Nauczyciela i mają w tym zakresie zastosowanie normy tam przewidziane.

Wasza ocena: 2.7
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito