Prawo w szkole

 
26.10.2009

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczyciele uzyskali jeszcze jedną możliwość zakończenia aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego – ci, którzy nie spełniają warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę i nie są uprawnieni do emerytury pomostowej, mogą skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustanowionego ustawą z 22 maja 2009 r. (DzU nr 97, poz. 800).


Świadczenie to będzie przyznawane aż do 2032 roku. W latach 2009–2014 o przyznanie świadczenia mogą ubiegać się nauczyciele, którzy ukończą 55 lat. Po tym okresie wiek uprawniający do ubiegania się o świadczenie będzie zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn, a ponadto będzie stopniowo wzrastał aż do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

 

Dorota Igielska
Radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Artykuł pochodzi z 4. wrześniowego numeru Sedna
 

Wasza ocena: 2.2
Oceń:
następna poprzednia
 
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito